👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Une lettre - Francais år 8 ht 17

Skapad 2017-12-04 11:29 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med skrifltig förmåga och skriftlig interaktion (brev).

Innehåll

Syfte

M2 4

Öva den skriftliga förmågan och hur man kan utveckla den.

 

Konkreta Mål

 Få feedback kring grammatik och ordförråd som vi tidigare jobbat med och hur den skriftliga förmågan kan utvecklas.

 

Arbetsgång; 

 • genomgångar grammatik under terminens gång (frågor, nekad sats/böja verb, -er verb, possessiva pronomen, framtid, dåtid)
 • Skriva egna meningar 
 • feedback på egna meningar
 • nya grammatikgenomgångar/skrivövningar
 • brevskrivning

 

Bedömning

1. Skriftligt brev

Brevet kommer också användas formativt, dvs vi kommer jobba vidare med det och de områden (grammatik/ordförråd etc ) vi behöver utveckla. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapstabell Moderna språk 7-9 (obs! delar av kunskapskraven)

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.