👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria- epoken Antiken

Skapad 2017-12-04 19:38 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska
Här får eleven lära sig om den skönlitterära epoken som kallas Antiken. I Historia har du under hösten lärt dig om samhället under Antiken och nu är det dags att fördjupa sig i litteraturen. Här ges du chans att möta berättelser som är flera tusen år, lära känna vad som är typiskt för dem och hur man känner igen en sådan text.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Svenska kap.3)

 

 

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få tal del och lära om följande:

-Skönlitteraturens historia, epoken Antiken samt författare Homeros och hans verk Odyséen och Illiaden.

- Vi lär om hur texter påverkas av tiden och hur texter påverkar sin tid och lär oss om tiden de skapats i.

-Film, faktatext, faktainsamling och sammanfattning i det digitala verktyget Padlet, övningar i textanalys utifrån stödord/ nyckelord. 

-Metodträning- hur man går tillväga för att visa att man kan koppla en text till en viss skönlitterär epok.

 

 

Visa vad du lärt dig

Ev Faktatest där du visar att du behärskar begrepp och fakta om Antiken

Begrepp: tolka, budskap, analys

Fakta: År, tiden, innehåll i berättandet och exempel på författare och verk under Antiken

Du ska göra en analys av en text som är hämtad ur epoken Antiken. Analysen ska visa varför texten kommer från en viss period och hur den är skriven och berättad. Du får göra detta muntligt eller skriftligt. Textanalysen görs när gruppen är redo för det efter moment av träning och inlärning. Datum annonseras på anslagstavlan i klassrummet.

 

Bedömning

Se kunskapskraven i svenska. Framförallt tränas och bedöms förmågan att dra slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9