👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kärlek - Läsa, tala, samtala åk 7 2017/2018

Skapad 2017-12-04 19:49 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I detta arbetsområde ges du möjlighet att träna och visa förmågan att läsa, tala och samtala
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ges du möjlighet att träna och visa din förmåga i läsa, tala och samtala.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Du ges möjlighet att träna läsförståelse med hjälp av lässtrategier. 

Du ges möjlighet att träna att tala och samtala.

Vi använder ett diagnosmaterial avsett för åk 7. Materialet har tema Kärlek

Visa vad du lärt dig

Läsförståelse- efter träning gör du läsförståelser från diagnosmaterialet. De följs upp efter hand så att du ges möjlighet till att förbättra dig under arbetsområdets gång.

Tala- vi tränar på att tala inför varandra i mindre grupper och du uppmanas att utmana dig själv och våga. Du genomför en bedömningsgrundande uppgift (flera om behov finns) som är likadan som den vi tränat. Underlag för innehållet i det du ska presentera är detsamma för alla och har tema Kärlek.

Samtala- se ovan

Tidsram

ca v 48-3

Bedömning

Kunskapskraven som berörs är läsa, tala/presentera och samtala bedöms. Se kunskapskravtabell är i Unikum

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9