Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibliska berättelser och berättelser om gudar i nordisk mytologi

Skapad 2017-12-04 20:39 i Bruksskolan Munkedal
Arbetsområde i åk 2 i religion - Kristendom.
Grundskola 2 Religionskunskap Svenska

Innehåll

Arbetsområdets syfte samt övergripande mål

Under veckorna fram till jul och några därefter ska vi i åk 2 arbeta med området 'Bibliska berättelser'. Detta är ett förarbete till ett senare arbetsområde om de stora världsreligionerna. Vad är religion? Vilka arbetar i kyrkan och vad gör de?Vilka högtider firar vi och varför? Vilka berättelser finner vi i bibeln? Hur ser det ut i en kyrka?

Vi kommer också få höra och se någon berättelser om nordisk mytologi och deras gudar och se vilka spår av dem vi har kvar idag

I LGR-11 står följande angående ämnet religions syfte;

Mål för dig som elev

Du som elev ska; - veta att Kristendomen är en av de stora världsreligionerna.  - känna till några högtider och deras koppling till Kristendomen. - kunna sammanfatta och rita bilder kring några bibliska berättelser. - kunna återberätta en biblisk historia muntligt. - kunna beskriva en kyrka - nämna någon gud i nordisk mytologi och någon berättelse kring dem samt hur dessa berättelser syns och finns spår av i vår vardag.

Ur LGR-11 'Kunskapskrav åk 3'

Arbetssätt och innehåll

Du kommer att få lyssna till några bibliska berättelser och återge dem med text och bild. Du kommer också att få göra ett studiebesök i kyrkan och träffa dem som arbetar i kyrkan. Du kommer att få ta del av någon berättelse ur den nordiska mytologin.

Ur LGR-11, 'Centralt innehåll'

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma; - om du har tagit del av de bibliska berättelserna/nordiska mytologin genom hur du skriver och ritar. - om du enkelt kan återberätta en biblisk historia muntligt - om du kan ge exempel på några högtider,  berätta om kyrkan och de som arbetar där - om du deltar aktvit och är med i diskussionen kring de frågeställningar vi tar upp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: