Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Me and my Culture Bag

Skapad 2017-12-05 06:11 i Björndammens skola Partille
Grundskola 5 – 6 Engelska
Det här är ett projekt mellan Björndammens skola och Historiador Diago i Viver Spanien. Syftet med projektet är att stärka och motivera eleverna i att kommunicera på engelska samt att utbyta erfarenheter kring elevernas vardagliga liv. De kommer att få möjlighet att berätta om sig själva, sin familj, sina vänner samt om deras liv i staden och landet som de bor i. Mycket av utbytet kommer att ske via mejl, video, presentationer och samt på olika digitala plattformar.

Innehåll

 

Årskurs 5

Vi kommer att arbeta med området under delar av höstterminen samt hela vårterminen.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • kommunicera skriftligt och muntligt på engelska med ord, fraser och meningar.

 • interagera muntligt och skriftligt om vardagliga saker.

 • läsa och förstå en text på skriven engelska.

 • använda strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 • Åsikter, känslor och erfarenheter.

Lyssna och läsa — reception

 • Olika former av samtal

 • Språkliga företeelser som uttal och stavning.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Interaktion i sammanhängande tal och skrift.

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.

 • arbeta enskilt.

 • arbeta tillsammans med klasskamrater i par och grupp.

 • läsa texter

 • skriva mejl till din brevvän och berätta om dig själv och dina intressen.  

 • tillverka en serie bilder i Pixton.com där du berättar om saker som du gör varje dag.

 

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du …

 

 • kommunicerar skriftligt och muntligt

 • interagerar och bemöter frågor från din brevvän

 • använder strategier för att förstå och göra dig förstådd

 

 

Matriser

En
Me and my Culture Bag

Har ännu inte nått målet
Är på god väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med marginal
Förståelse för innehållet i text
du visar ännu inte att du kan kommentera de texter som vi läser
du visar att du kan förstå vissa delar i skriven text men du kan ännu inte kommentera handlingen
du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och handlingen
du visar att du kan förstå enklare texter genom att kommentera det huvudsakliga innehållet samt viktiga detaljer.
Förståelse för talad engelska
du visar ännu inte att du kan förstå vissa delar i tydligt talad engelska samt i enklare texter.
du visar att du kan förstå vissa delar av tydligt talad engelska samt i enkla texter men ännu inte det mest väsentliga.
du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Använder strategier
du använder ännu inga strategier för lyssnande och läsning.
du använder en strategi för läsning eller lyssnande.
du väljer och använder dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
du använder dig av flera strategier för lyssnande och läsning
Skriftliga framställningar
Du framställer ännu inte fraser och meningar.
Du kan skriva några enkla fraser men du bildar ännu inte hela meningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig på ett någorlunda tydligt sätt med fraser och meningar.
Skriftlig interaktion
i skriftlig interaktion har du ännu inte visat att du kan uttrycka dig enkelt.
i skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt men du kan ännu inte ställa frågor till din brevvän.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar samt ställa några enkla frågor.
i skriftlig interaktion kan du uttrycka dig väl och begripligt med begripliga meningar. Du kan även besvara och ställa frågor som passar till sammanhanget.
Muntliga framställningar
Du visar ännu inte att du kan formulera dig med enkla fraser.
Du kan formulera enkla fraser men ännu inte enkla meningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig med fraser och mingar samt omformulera dig för att förbättra kommunikationen.
Jämförelser
Du visar ännu inte att du kan kommentera din brevväns liv.
Du visar att du kan kommentera din brevväns liv men kan ännu inte jämföra hens liv med ditt.
Du kan i enkel form kommentera andras livsvillkor i jämförelse till dina egna erfarenheter och kunskaper.
Muntlig interaktion
du har ännu inte visat att du kan uttrycka dig med enkla fraser.
i muntlig interaktion kan du uttrycka dig med fraser men ännu inte med hela meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
i muntlig interaktion kan du uttrycka dig väl och begripligt med begripliga meningar. Du kan även besvara och ställa frågor som passar till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: