Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5års verksamhet inför skolstart Vt2018

Skapad 2017-12-05 08:43 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Inför skolstart vill vi skapa en sammansvetsad grupp som lär känna varandra väl.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Alla som skall börja skolan till sommaren har inte insett att vi som två avdelningar erbjuder möjligheterna till en större vänskapskrets om man vågar sig utanför sin egna avdelning.

Mål

Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. lpfö98/10

Vi vill med vårt samarbete på dessa tillfällen skapa en mer öppen och sammansvetsad grupp som inför skolstart är trygga med varandra.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi planerar en verksamhet där vi möts var 3e vecka på onsdagar för lek, stimulans,utmaning och sammansvetsning utav gruppen. I maj månad planerar vi att ses varje vecka för att få en mer kontinuerlig förberedelse inför övergång till skolan.

Vi börjar vecka 3, 6,9, 12,15 vecka 18 19 20 21 22.

 

Uppföljning/ utvärdering

vi har under veckorna sett till att samtliga barn på båda avdelningarna haft möjligheten att utvecklas och samspela tillsammans. Vi har sett att  besöken på skolan vart väldigt givande och för de barn som vart oroliga en betryggande möjlighet att skapa sig en syn på vad man kan förvänta sig av skola, personal och gamla kompisar som går i förskoleklassen nu. Vi upplever att tidsåtgången vart positiv och kommer att fortsätta i samma anda nästa år med en planering vecka för vecka för att skapa en så samspelande grupp som vi möjligtvis kan.

Analys och utveckling

att ha en gedigen plan på hur arbetet skall fortskrida har vart otroligt bra församtliga involverade. Där vi, personal på skolan, barn och vårdnadshavare haft möjlighet att uttrycka vilja och önskemål samt skapa en förberedelse på vad som sker efter sommaren. Vi kan se att barnen har funnit mycket trygghet i varandra när vi samtalat och genomfört besöken. Barnens förmåga att se varandra, samtala kring och om skolan har varit avsevärt viktig för några av barnen, där det funnits en oro kring uppgången till skolan. Vi fortsätter vårt arbete på förskolan genom att samtala och förbereda så att de barn som skall till skolan vet om förutsättningarna och förväntningarna och på så sätt ges möjligheten att lyckas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: