👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2017-12-05 09:14 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer eleverna att analysera ett valfritt tal samt hålla ett eget inom ramen för Alla tiders Nobelpris.

Innehåll

Mål för elev:

* formulera sig och kommunicera i tal och skrift

* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Innehåll: 

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

* Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

Genomförande:

Arbetsområdet inleds med att välja och analysera ett valfritt tal. I andra steget skrivs ett tal utifrån att eleven personifierar en berömd person som ska argumentera för att denna är en värdig vinnare av Alla tiders Nobelpris

Redovisning:

Bedömning görs på den skriftliga talanalysen och på framförandet av talet. 

Elevinflytande: 

Eleverna väljer vilket tal de ska analysera samt vilken person de ska gestalta i sina egna tal. 

Matriser

Sv SvA
Talanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Eleven kan läsa olika typer av texter med flyt och på ett i huvudsak fungerande sätt välja lässtrategier utfrån vald text.
Eleven kan läsa olika typer av texter med gott flyt och på ett ändamålsenligt sätt välja lässtrategier utfrån vald text.
Eleven kan läsa olika typer av texter med mycket gott flyt och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja lässtrategier utfrån vald text.
Läsa
Genom enkla sammanfattningar av texters innehåll visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom utvecklade sammanfattningar av texters innehåll visar eleven på god läsförståelse.
Genom välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll visar eleven på mycket god läsförståelse.
Analysera
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Analysera
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Analysera
Eleven kan till viss del dra underbyggda slutsatser om hur verk har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan relativt väl dra underbyggda slutsatser om hur verk har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verk har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.