👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Växter i min närmiljö

Skapad 2017-12-05 11:11 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Biologi
Hur får våra träd och växter mat och vatten? Hur skapas det nya växter? Vad heter blommans olika delar? Detta och mycket mycket mer kommer du till att arbeta med i detta arbetsområde.

Innehåll

Biologi - Växter i min närmiljö - arbetsområde v. 34-42

Biologi betyder läran om det levande. I det här arbetsområdet kommer vi till att diskutera hur vi idag vet vad vi vet idag om allt levande här på jorden. Du kommer till att få lära dig varför växter ser ut som de gör och hur deras livscykel ser ut. Du får även fundera över hur ex. trädet får mat och vatten och hur vi sorterar olika växter. Du och alla dina kompisar är beroende av och påverkar vår natur. På vilket sätt gör vi det och vad innebär Allemansrätten. Om detta och mycket mer skall du nu få lära dig genom att göra experiment, fältstudier samt läsa och diskutera faktatexter

När du arbetar med detta ska du lära dig

-något om vad biologi är

-hur man vet vad man vet idag

- hur man sorterar växter och djur

- hur man gör en undersökning

- hur växternas livscykel ser ut

- hur fotosyntesen fungerar

- hur växter sorteras

- vilken nytta vi kan ha av växterna 

- hur det berättas om växter i våra myter, sagor och konst

 

Viktiga begrepp: nedbrytning, pollinering, fotosyntes, förbränning, biologi, regnskog, livscykel, art, stjälk, rot, stamm, ståndare, pistill, pollen

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss om detta genom att titta på film, läsa texter och ha genomgångar. Vi kommer att göra enkla laborationer och undersökningar som vi dokumenterar i laborationsrapporter och i "Min bok om växter". Vi kommer även till att arbeta med en NTA-låda som heter "från frö till frö".

Matriser

Bi
Biologi - Växter i min närmiljö

Matris - Biologi, Fysik, Kemi åk.4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
genomför enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och… enkla frågeställningar och planeringar som det…
bidrar till att formulera går att arbeta systematiskt utifrån
formulerar efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
formulerar går att arbeta systematiskt utifrån
Ny aspekt
använder utrustning på ett säkert och…
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Ny aspekt
jämför dina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på som är… samt…
enkla bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
utvecklade ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
välutvecklade ger förslag som kan förbättra undersökningen
Ny aspekt
gör dokumentationer av dina undersökningar i text och bild som är…
enkla
utvecklade
välutvecklade
Ny aspekt
Du har visat att du har ....... om biologiska sammanhang
grundläggande
goda
mycket goda kunskaper
Ny aspekt
Du använder dig av områdets begrepp på
till viss del
relativt god del
god del