👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Läsförståelse år 8

Skapad 2017-12-05 11:43 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
Arbetsområdet syftar till att testa elevens läsförståelse i svenska.

Innehåll

Pedagogisk planering; Läsförståelse

 

Mål:

- Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

                                                                                                              Ur: Lgr 11

Centralt innehåll 

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.                                                                 Ur: Lgr 11

 

Arbetsområdets mål: (Vad eleven ska ha lärt sig)

 Du ska under terminen arbeta med att stärka din förmåga att tolka och förstå text så att du kan ge exempel på teman, motiv och förklara textens budskap. Du ska kunna uttrycka åsikter som du underbygger med exempel ur de texter du arbetar med. Ytterligare ska du kunna förstå och tolka textens innehåll på olika nivåer samt koppla dessa till dess kontext.

 

Arbetsområdets innehåll:

 Du kommer att under terminen att läsa böcker och olika slags texter. Du kommer att arbeta med olika uppgifter varje vecka som belyser olika delar av bokens/textens innehåll och handling. Du kommer bearbeta och tolka innehållet genom olika frågeställningar och uppgifter.

 

Material:

 Böcker och texter samt arbetsuppgifter till.

 

Metod:

 Du kommer att arbeta både muntligt och skriftligt, i grupp och enskilt. Arbetet bygger på ”samtal om text”.

 

Examination:

 Arbetet examineras genom test i läsförståelse.

Uppgifter

  • Läsförståelse ht år 8

  • Läsförståelse vt år 8

Matriser

Sv
Svenska; läsförståelse

E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.