👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2017-12-05 13:09 i Stordammens skola Uppsala
På engelskan kommer vi att arbeta med boken Good stuff.
Grundskola 5 Engelska
Under 5:an kommer vi bland annat att arbeta med boken Good stuff. Textböckerna är tematiskt uppbyggda. Populära teman, som t.ex. family, friends, clothes, pets, hobbies, holidays och sports, blandas med roliga och användbara dialoger där eleverna får träna modern vardagsengelska. Böckerna innehåller även berättade texter, dikter, rim och ramsor. Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Innehåll

Mål med arbetet

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i textbook och workbook.
...kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska.

...kunna vissa grammatiska moment

 

Vi tränar bl.a på:

 • bokstavera.
 • ställa frågor med do/does och kunna svara. (Does he/she play tennis? He/she plays…)
 • berätta vad som händer. (plays, washes, hurries)
 • tala om var saker finns. (behind, in, on, under)
 • ställa frågor med do och does
 • använda verb i nutid (presens)
 • fråga efter vägen (Excuse me, where is…?
 • tala om vad som finns (There is/are…)
 • göra jämförelser/använda adjektiv (tall - taller - the tallest)
 • ge ett nekande svar (Don’t eat/doesn’t eat) 
 • berätta vad som hände (jumped, stayed, wanted…)
 • svara (Yes, I did. / No, I didn’t.)
 • några stavningsregler för flertal (cars, buses, lorries)
 • tidsuttryck (in the evening, last winter)

Arbetssätt och redovisningsform

 • Läsa enkla texter från Good Stuff, men även från andra böcker.
 • Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
 • Skriva enkla texter av olika slag ( beskrivningar, dialoger, brev).
 • Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, framförande av dialoger)
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
 • Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).
 • Bedömningen sker löpande på engelsklektionerna och även med hjälp av diagnos- och provmaterialet som Good Stuff har. 

Visa dina kunskaper - bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du förstår talad engelska och texters budskap
 • hur du formulerar dig muntligt
 • hur du formulerar dig skriftligt
 • använder olika strategier för att lära dig nya ord
 • använder dina grammatiska kunskaper

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6