👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nobel

Skapad 2017-12-05 14:18 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Teknik
Alfred Nobel var en uppfinnare som än idag är känd för sin dynamit och sitt Nobelpris. Nu ska ni bli uppfinnare, eller i alla fall utvecklare! Ta reda på all historik om er uppfinning och sedan ska ni förbättra och vidareutveckla den för att förenkla vardagen för människor.

Innehåll

Du får möjlighet att utveckla din förmåga att....

 • formulera dig i skrift
 • anpassa språket
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
 • se problem och behov som kan lösas med teknik
 • värdera konsekvenser av teknikval

Såhär kommer vi att arbeta...

Du kommer att få samarbeta i grupp. Tillsammans söker ni fakta kring en känd teknisk uppfinning.

Därefter skriver DU din egen faktatext kring uppfinningens historia.

Du skriver även ner dina reflektioner om hur denna uppfinning påverkat livet för människor, både för- och nackdelar.

I nästa skede ska ni tillsammans brainstorma och se hur ni kan utveckla och förbättra denna uppfinning för att lösa problem eller stilla ett behov människor har. Denna utveckling presenterar ni sedan i samband med "Nobeldagen" den 15/12, med tex en plansch eller en reklamfilm. Vi firar sedan Nobelfest tillsammans!

 

Detta kommer att bedömas...

 • din förmåga att ta ansvar för ditt skolarbete
 • din faktatext
 • dina val av källor och ditt resonemang kring dessa
 • din förmåga att formulera idéer som leder utvecklingsarbetet framåt.
 • ditt resonemang om hur en teknisk uppfinning påverkat människor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Sv Tk
Nobel

Rubrik 1

Jag kan detta till viss del
Jag har godtagbara kunskaper om detta
Jag har mer än godtagbara kunskaper
Ansvar för sina studier
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11
Teknik
Föra ett resonemang om hur en teknisk uppfinning påverkat människor.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Teknik
Du kan formulera idéer som leder utvecklingsarbetet framåt.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Svenska
Skriva faktatext med begripligt innehåll, fungerande struktur och varierat språk.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Svenska
Använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Svenska
Söka, välja ut och sammanställa information från minst två källor och resonera källkritiskt.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6