Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 vt

Skapad 2017-12-05 14:30 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 1 Matematik
Med våra tio siffror kan man bygga all världens tal. Vi tränar på att skriva och att räkna med dem.Vi tränar också på att prata matematik. Vi förklarar för varandra hur man kan räkna. Vi lyssnar på varandras i matematiska samtal. Vi berättar och ritar räknesagor.

Innehåll

  Varför ska vi lära oss matematik;

   * för att få kunskaper om matematikens innehåll och matematikens användning i vardagen.

    

  Vad du ska få lära dig;

 * att skriva siffrorna
*  att förstå siffrornas innebörd

 * att kunna grundläggare begrepp som fler, färre, hälften, dubbelt, lika många, jämna och udda tal osv.
 * att dela upp tal
 * att förstå likhetstecknet och använda det på rätt sätt
 * att använda plus och minus på rätt sätt, välja rätt räknesätt
 * att kunna berätta hur du tänker när du löser olika uppgifter
 * att förstå ett enkelt diagram

 * att kunna addition och subtraktion i talområdet 0 -10

 * att kunna addition och subtraktion inom talområdet 0-100

 * berätta, rita och skriva räknesagor i addition och subtraktion

 * klockan hel och halvtimme

 * några tvådimensionella geometriska objekt

 *  mäta med centimeter

 * rita som problemlösningsmetod

 

   Förmågor du ska få utveckla:

    Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

   * lösa problem
   * använda matematiska begrepp
   * välja och använda olika metoder
   * kunna förklara hur du tänker när du räknar
   * prata matematik

 


   Så här ska vi arbeta:

  * Vi har gemensamma genomgångar
  * Vi samtalar, lyssnar och diskuterar
  * Vi arbetar i ma- boken
  * Vi använder konkret material
  * Vi berättar och ritar  mattesagor
  * Vi har gemensam problemlösning

  * Vi gör undersökningar och diagram tillsammans

  * Vi spelar matematikspel

  * Använder Bingel och elevspel som är digitala hjälpmedel

 

   Elveinflytande:

   *  Du väljer om du vill träna mer (gula sidor) eller utmana dig själv ( gröna sidor)

      efter varje "Koll på" sida.

   * Du väljer mellan olika material att färdighetsträna  t.ex  matematiska begrepp, talkamrater, klockan m.fl

 

   Bedömning:

   Jag kommer bedöma din förmåga att......

     *  du förstår siffrornas innebörd

     *  forma siffrorna 0 - 9

     *  du kan grundläggande begrepp
     *  du kan dela upp tal, talkamraterna till talen 1-10
     *  förstå hur du använder likhetstecknet
     *  kunna välja och använda plus och minus på rätt sätt
     *  förstå ett enkelt diagram

     *  addera och subtrahera i talområdet 0 - 10

     *  addera och subtrahera i talområdet 0 - 100

     * berätta, rita och skriva räknesagor

     * kunna avläsa klockan, hel och halvtimme

     * kunna mäta med centimeter och hur du avläser en linjal.

     * rita när du löser enkla matematiska problem

     * kunna namnen på några geometriska begrepp.

 

    Så här visar jag att jag lärt mig:

     *  Du deltar i matematiska samtal

     *  Gör egna uppgifter till efterfrågade moment

     * "Koll på" sidorna i boken

     *  Rita och skriva räknesagor

     *  "Begreppskollen"

     

 

     

      

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: