Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Europa

Skapad 2017-12-05 14:42 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Ett arbete om Europas geografi i år 5
Grundskola 4 – 6 Geografi
I det här arbetet kommer du att utveckla dina kunskaper om Europa, om var länder och städer ligger, om hur naturen ser ut, var människorna bor och varför de bor där, vilka naturresurser som finns i Europa samt om EU. Du kommer också få lära sig om vulkaner och om jordbävningar.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om

 - Vad är en karta? Vilka olika sorters kartor finns det? Hur fungerar dessa? Vad betyder färgerna och symbolerna?

 - Vad heter Europas länder, huvudstäder, hav, floder, bergskedjor och öar och var ligger dessa?

 - Hur har Europas natur- och kulturlandskap formats av människor och natur? Varför har förändringarna skett?

-  Vilka konsekvenser har förändringarna gett för människor och natur?

- Vad är en naturresurs? Vilka olika naturresurser finns i Europa och vad använder vi dem till? Var finns de?

- På vilka platser bosätter människor sig? Varför bosätter de sig just där? (samband naturresurs, kulturlandskap och befolkning)

Ord och begrepp: väderstreck, naturresurs, befolkning,  geografiska källor, vulkan, jordbävning, magma, lava, mantel, befolkning, EU, innehållsförteckning, register, karttecken m.m.

 

Så här kommer vi att arbeta

 • filmer om vulkaner och jordbävningar på  bl.a. Studi,
 • texter i "Koll på Europa" och uppgifter i Bingel,
 • träna att skriva texter om jordbävningar  och vulkaner där du förklarar orsaker till och konsekvenser av naturfenomenen, 
 • arbete med olika sorters tematiska kartor för att ta reda på fakta om länder och befolkning,
 • genomgångar,
 • träna och lära namngeografi med hjälp av fysiska kartor och hemsidan Seterra,
 • träning i att använda en kartbok och dess olika delar,
 • undersöka länder med hjälp av kartböcker, faktatexter och hemsidor,
 • redovisa ett land i Europa med hjälp av en digital presentation. 

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

- Faktatext om vulkaner eller jordbävningar.

- Resonerande uppgift om naturresurser, klimat och befolkning.

- Prov i Europas namngeografi.

- Genom att göra undersökningar ett land i Europa med hjälp av kartböcker och andra källor. Resonemang om källor och vad de olika källorna varit användbara till. 

- Genom att du kan använda dig av områdets ord och begrepp i dina resonemang.

- Muntlig presentation av ett Europeiskt land - bedöms i svenska. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: