Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft v.48 - 4

Skapad 2017-12-05 14:55 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 5 Kemi
Luft - syns inte men finns ändå....

Innehåll

 

Mål: Kunna svara på

 • Vad består luft av?

 • Hur använder vi luftens egenskaper?

 • Hur kan luften påverka oss på olika sätt?

 • Vad är skillnaden mellan varm och kall luft?

 

Arbetsområden:

 • Luften vi andas
 • Lufttryck
 • Luft i rörelse & luftströmmar
 • Luft & ljud
 • Varm och kall luft
 • Väder & vind

 

Arbetssätt:

 • Undersökningar/experiment                                             
 • Dokumentation                                                                
 • Faktatexter                                                                        
 • Samtal i grupp                                                                  
 • Faktafilm 
 • Faktakollen                                                                           

 

Viktiga ord och begrepp:

 syre              luftförorening             argon

 gas               hållbar utveckling      neon    

 koldioxid        vind                           atmosfär

 materia          tryck                          gastub

 molekyl          lufttryck                     helium

 försurning      ädelgaser                  ämne

 kväve

                          

 
Bedömning:

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

 • Delaktighet på lektionerna
 • Dokumentation i bild och text
 • Faktakollen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Luft - Bedömningsmatris i kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera
Förmågan att använda kunskaper i kemi för att kommunicera och ta ställning
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar dem.
Begrepp
Förmågan att använda kemins begrepp
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och förklara med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och beskriva med god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och beskriva med mycket god användning av kemins begrepp.
Hypoteser
Förmågan att formulera hypoteser
Du kan formulera en hypotes och till viss del ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes, samt ge en förklaring som bygger på erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd.
Resultat och slutsatser
Förmågan att tolka resultat och dra slutsatser
Du beskriver resultatet till viss del och kan jämföra resultaten med din hypotes.
Du beskriver hela resultatet och kan jämföra resultaten med din hypotes. Du kan också dra slutsatser.
Du beskriver hela resultatet och kan föra en diskussion kring avvikande data och möjliga felkällor. Du kan tolka ditt resultat och motivera dina slutsatser.
Dokumentation
Förmågan att beskriva och dokumentera undersökningar på olika sätt
Du gör enkla dokumentationer av undersökningar med bild och skrift.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningar med bild och skrift.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningar med bild och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: