👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Japan

Skapad 2017-12-05 15:09 i Lärvux Öckerö
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI
"Beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven som har betydelse för eleven i övriga delar av världen"

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • kommunicera om aktuella samhällsfrågor
 • ha omdömen om och att reflektera över livsfrågor
 • skilja på fakta och värderingar

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • föra samtal om Japan kring landets kultur, levnadsvillkor etc.
 • använda en karta
 • bearbeta information samt använda informationen för eget lärande
 • ta reda på om en källa är sann eller inte

Vi bedömer ditt arbete genom att:

 • lyssna på dig och ditt resonemang
 • läser det du/vi skriver tillsammans
 • observerar ditt arbete på lektionerna

Undervisningens arbetsformer

Vi arbetar med:

 • söka information i läroböcker och i massmedier
 • samtala, reflektera och diskutera den information vi möter
 • använda ord och bild för att för att tolka information
 • jämför våra levnadsförhållanden och vår kultur med Japans
 • vi dokumenterar i bland annat Book Creator

Uppgifter

 • Japan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Kunskaper om samhället och människors livsvillkor under olika tidsperioder och på olika håll i världen.
  INI
 • 2) Förmåga att kommunicera om aktuella samhällsfrågor.
  INI
 • 3) Förmåga att reflektera över livsfrågor.
  INI
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
  INI  C
 • Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
  INI  C