👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht åk 4

Skapad 2017-12-05 16:14 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
En arbetsbeskrivning av de områden vi arbetat med under ht åk 4.

Innehåll

Arbetsområden åk. 4

Under årskurs 4 har vi arbetat med följande arbetsområden:

 • Tyst läsning i skola.
 • "En kvart om dagen" läsning hemma. 
 • Högläsning av gemensam högläsningsbok
 • Läsförståelse
 • Alfabetet, slå upp i ordlista och ordbok.
 • Skrivuppgifter, bl.a. brev till mentor, inledningar, tema kärlek (Partille Stories)
 • Berättande med hjälp av tankekarta - intresse, landskap
 • Bokrecensioner 
 • Handstil
 • Tangentbordsträning

Syfte och centralt innehåll för ämnet svenska åk.4-6

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
SVENSKA årskurs 4

>>>
Du har i ditt arbete visat mig att du har nått målet.
Mål
Läsa "En kvart om dagen" hemma.
Mål
Kunna läsa högt för klasskamraterna.
Mål
Kunna besvara frågor till texter i läsförståelseboken.
Mål
Kunna slå upp ord i ordlista och engelsk ordbok.
Mål
Kunna skriva en tydlig och läslig handstil.
Mål
Kunna hitta rätt på tangentbordet.
Mål
Kunna skriva en bokrecension,
Mål
Kunna skriva en text om kärlek, Partille Stories.
Mål
Kunna berätta med hjälp av tankekarta (om intresse och om landskap).