👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, judendom och islam

Skapad 2017-12-05 16:27 i Stordammens skola Uppsala
Det finns både likheter och skillnader mellan religioner. Du ska få lära dig enkla fakta om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Religionskunskap
Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksammade på hur människor inom olika religiösa traditioner uttrycker sin religion och tro på olika sätt. I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider och religiösa byggnader. Eleverna kommer även att få lära sig flera olika begrepp inom judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Mål för arbetsområdet 

Du kan:  

 • Berätta om kristendomens, judendomens och islams gudsnamn, symboler, heliga byggnad, heliga skrift, gudstjänstledare och högtider.
 • Berätta om likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
 • Kunna några begrepp från de tre religionerna.

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att

 • se filmer
 • läsa och svara på frågor
 • lyssna på berättelser
 • samtala och diskutera
 • rita och skriva faktatext
 • grupparbete och muntlig presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3

Matriser

Re Sv SO
SO Religion åk 1-3 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du **beskriver** några platser för religions utövning och kopplar samman dessa med religioner i närområdet.
Du **beskriver skillnader** för religions utövning och kopplar samman dessa med religioner i närområdet.
Du **beskriver några likheter och skillnader** för religions utövning och kopplar samman dessa med religioner i närområdet.
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du **ger exempel** på någon högtid, symbol och central berättelse från Kristendomen, Islam och Judendomen.
Du **beskriver flera** högtider, symboler och centrala berättelse från Kristendomen, Islam och Judendomen.
Du **beskriver likheter och skillnader** mellan religionernas högtider, symboler och centrala berättelser.
ANALYS OCH RESONEMANG
* analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
Du **ger exempel** på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Du **beskriver** kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Du **beskriver likheter och skillnader** för kristendomens roll i skolan och hemorten förr och nu.
* reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
Du **samtalar** om elevnära livsfrågor.
Du **samtalar och argumenterar** om elevnära livsfrågor.
Du **samtalar, argumenterar och tar ställning** i olika livsfrågor.
KÄLLKRITIK
* söka information från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Du kan **ta del av enkel** information i olika medier.
Du **söker på egen hand** information från olika medier.
Du **söker på egen hand information **från olika medier och **värderar** källan.