👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

London Now and Then with the film Great Expectations - Movie 2012

Skapad 2017-12-06 09:53 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Arbete med filmen Great Expectations (2012)
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi kommer att titta på filmen Great Expectations (2012) av Charles Dickens (1800-talet) och därmed prata om händelserna, karaktärerna och tema relaterade till det.

Innehåll

(VFU-student: TR)

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Viktig del av skolans värdegrundsarbete: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Hur ska vi lära oss detta?

Hörövningen, sagor, roman, skolans inköpt läromedel, skriftliga och digitala källor.

Vi ska titta på filmen Great Expectations (2012) och diskutera.

Se materialet på Padlet: https://padlet.com/rosana_mansson1/m3g3acd6mjnp 

 

Vad som kommer att bedömas:

.Kunskapen om:

• intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

 

Förmågor att:

• uttrycka dig i tal,

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika

sammanhang och delar av världen där engelska används.

Hur du får visa vad du kan:

Film diskussioner efter varje del (40 min) av filmen. 

En kort (5 minuter) framställning där eleven diskutera filmen: (Screencastify)

Lärardel - kopplingar till läroplanen

muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig (1)enkelt, begripligt och relativt sammanhängande / relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande / relativt varierat, tydligt och sammanhängande. (For betyget A) Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra (2)enkla / gott / välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig (3)enkelt och begripligt / tydligt och med visst flyt / tydligt och med flyt samt (4) i någon mån anpassat /i vis utsträckning / med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av (5) i huvudsak fungerande / fungerande / välfungerande strategier som (6) i viss mån löser problem /löser problem / lösa problem i och (7) förbättrar interaktionen / förbättrar interaktionen / och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar (8) översiktligt / utförligt / utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra (9) enkla / välutvecklade / välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska för år 7-9 - Muntligt och Kultur

E
C
A
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala - produktion, interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kultur - Vardagsliv, levnadssätt
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.