👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kemi åk 9 ht-17, Tunaskolan

Skapad 2017-12-06 12:34 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Genom att lära dig om naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier ska du kunna genomföra systematiska undersökningar och granska information, kommunicera och ta ställning i naturvetenskapliga frågor. Planering av arbetsperioden finns på classroom.

Innehåll

Mål

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar muntligt och skriftligt med teoriavsnitt, gör övningar, uppgifter och laborerar på de olika arbetsområdena. Du kommer att göra kamratbedömningar av arbeten under perioden. Det kommer också förekomma, diskussioner, skriftliga och muntliga förhör.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Vid arbetsperiodens slut görs bedömning i matrisen här nedan.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
    Ke
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
    Ke
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    Ke

Matriser

Ke
Matris kemi åk 7-9, Tunaskolan

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Fakta och modeller
Begrepp, modeller och teorier som förklarar kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Eleven har grundläggande kunskaper. Kunna beskriva kemiska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter med exempel. Eleven för enkla resonemang.
Eleven har goda kunskaper. Kunna beskriva kemiska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter samt sambanden mellan dessa. Eleven för resonemang i flera steg.
Eleven har mycket goda kunskaper. Kunna beskriva kemiska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter samt sambanden mellan dessa på ett generellt sätt. Eleven för komplexa resonemang.
Undersökningar
Genomföra undersökningar på olika nivåer.
Eleven följer givna planeringar och bidrar till enkla frågeställningar och bidrar till att göra planeringar som går att genomföra. Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan dra enkla slutsatser med viss koppling till kemiska teorier. Eleven kan göra en enkel rimlighetsbedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning bidra till exempel på förbättringar. Gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven följer givna planeringar och kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter viss justering går att arbeta efter. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska teorier. Eleven kan göra en utvecklad rimlighets-bedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning ge exempel på förbättringar. Gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven följer givna planeringar och kan formulera frågeställningar och planeringar som går att följa direkt. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan dra utvecklade slutsatser med god koppling till kemiska teorier. Eleven kan göra en välutvecklad rimlighetsbedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning ge exempel på förbättringar och visa på nya frågeställningar att undersöka. Identifierar dessutom möjliga felkällor. Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Samtal och diskussion
Frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Söka naturvetenskaplig information. Hållbar utveckling.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar och skiljer fakta från värderingar. Vid diskussioner för eleven till viss del samtalet framåt. Använder rimliga resonemang om källornas trovärdighet. Skapar enkla texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar med utvecklade motiveringar. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt. Använder utvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar utvecklade texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar med välutvecklade motiveringar. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt och fördjupar och breddar dem. Använder välutvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar välutvecklade texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med god anpassning till sammanhanget.