Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturorienterade ämnen (NO)/Teknik Förskoleklass -17/18 Svensgård

Skapad 2017-12-06 14:33 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola F NO (år 1-3) Biologi
Naturorienterade ämnen i förskoleklass syftar till att få eleverna att förstå samspel och kretslopp i naturen, och hur dessa påverkar djur och människor.

Innehåll

 NO/Teknik i förskoleklass

NO-verksamheten i förskoleklass är till största delen empiriskt baserad, d.v.s att eleverna i klassen själva ska få erövra kunskap om miljön, naturen, och teknik. 

 

BIOLOGI

Vad ska vi göra? Hur ska vi jobba?

 • Håvar i närliggande damm
 • Studerar djur som lever i dammen med hjälp av böcker och färdiga infoblad
 • Vi lär oss några vanliga svampar och ser på  skillnader hos olika svampsorter
 • Studera trädens löv, stammar och frukter  (kottar,frön nötter) för att kunna skilja träden åt
 • Plockar och sorterar höstlöv
 • Pressar löv i vars en växtpress som barnen gjort själva
 • Letar och artbestämmer smådjur och insekter med hjälp av en bestämningsduk som vi lägger ut på marken
 • Letar och artbestämmer några blommor som barnen lägger i sina växtpressar
 • Studerar flyttfåglar när de flyger söderut
 • Lär oss om skillnaden på stann- och flyttfåglar
 • Var gör insekter och smådjuren om vintern
 • Prata om Allemansrätten och miljövett
 • Fotograferar allt vi hittar och ser, från barn som klättrar på omkullfallna träd till humlebon
 • Två grupper går till olika skogs- och naturområden i närheten en gång i veckan
 • Vi går på led två och två och vi låter barnen gå med olika kompisar varje gång

 

Vad tränar vi på?

 • Gå på led
 • Lyssna på på barn och vuxna 
 •  Att vara tysta, lyssna på skogens ljud med fågelsång och när vinden susar i träden
 • Att respektera och vara försiktiga mot de djur och växter vi undersöker
 • Att följa de regler som beskrivs i allemansrätten
 • Att tänka på miljön genom att inte skräpa ner utan ta med sig allt hem som man haft med sig ut

 

TEKNIK / FYSIK

Vad ska vi göra? Hur ska vi jobba?

 • Bygger modeller efter instruktionsmall. Modellerna byggs med hjälp av bl.a kugghjul och gummiband för att få de att fungera (vindsnurra, hockeyspelare, bilar)
 • Konstruera en växtpress som utsmyckas med egengjord bild (använda fil, sandpapper, borr, och lödpenna.)
 • Undersöka varför vissa föremål sjunker men inte andra (Hur kan en stor båt av metall flyta?)
 • Studera luftens inverkan på ett föremåls flytförmåga
 • Laborativt grupparbete med föremål av olika material som testas i ett akvarium, med diskussion efteråt
 • Individuellt byggande med s.k "Teknik Duplo", innehållande åtta olika instruktionsmallar
 • Individuellt färdigställande av växtpress

 

Vad tränar vi på?

 • Följa instruktioner, bildliga samt muntliga
 • Fin -och grovmotorik
 • Verktygssäkerhet
 • Skapande
 • Turordning
 • Lyssna aktivt
 • Logiska resonemang

Vad och hur ska vi utvärdera?

 • Kontinuerlig utvärdering med enskild elev: Vad har du lärt dig?
 • Vid vårens utvecklingssamtal samtalar vi om hur du utvecklat dina biologiska och tekniska kunskaper.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: