👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pepparkaksbyggnad

Skapad 2017-12-06 14:43 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap Matematik Teknik
Prov i geometri, teknik och hemkunskap.

Innehåll

Huvuduppgift: Ni ska göra en tredimensionell byggnad.

Storlek (max): längd 30 cm, bredd 25 cm och höjd 30 cm

Material: pepparkaksdeg

 

Hela arbetsprocessen ska dokumenteras med text och bild i Keynote.

 

1.Skissa och diskutera vilka typer av pepparkaksbyggnader ni kan tänka er att bygga. Tänk på att stort inte behöver betyda det samma som högt betyg. Dokumentera!

2. Välj ett av era förslag. Skriv i Keynote varför ni valde just det förslaget. Kom på så många argument som möjligt!

3. Gör mallar på cm-rutat papper.  Var noga med att få med alla delar och detaljer. Dokumentera!

4. Räkna ut arean av er byggnad. Visa mycket tydligt hur ni har kommit fram till era uträkningar. Dokumentera.

5. Kopiera era mallar på ett tjockare papper. Varför?

6. Lägg era mallar i ett kuvert. Skriv era namn på kuvertet.

Matriser

Ma Tk Hkk
Teknik Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen. Elevens förmåga att förklara tekniska lösningar i vardagen och hur delarna samverkar.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Elevens förmåga att beskriva och ge exempel på några konstruktioner i vardagen. Elevens förmåga att beskriva och visa på samband mellan konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
På ett enkelt sätt kan eleven beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
På ett utvecklat sätt kan eleven beskriva och visapå samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
På ett välutvecklat sätt kan eleven beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Elevens förmåga att genomföra teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och omprova möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och omprova möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Elevens förmåga att dokumentera sitt arbete med skisser, modeller eller texter.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Ma Tk Hkk
Matematik kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Förmåga att lösa matematiska problem
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerade sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerade sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerade sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Förmåga att beskriva dina lösningar. Förmåga att resonera om rimligheten i dina resultat. Förmåga att ge förslag på alternativa lösningsmetoder.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kunskap om matematiska begrepp. Förmåga att använda matematiska begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att växla mellan olika uttrycksformer när du beskriver matematiska begrepp. Förmåga att resonera kring hur matematiska begrepp hör ihop.
Eleven kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att välja och använda matematiska metoder för att lösa uppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri , sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri , sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri , sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Förmåga att använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer vid samtal om problemlösning.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem..

Ma Tk Hkk
Hem- och konsumentkunskap Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att tillaga måltider och att genomföra uppgifter som hör samman med en måltid
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med god anpassning till aktivitetens krav
Elevens förmåga att använda metoder, livsmedel och utrustning
Eleven kan i sitt arbete med att tillaga måltider använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Eleven kan i sitt arbete med att tillaga måltider använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Eleven kan i sitt arbete med att tillaga måltider använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Elevens förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet
Eleven ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.