👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 3

Skapad 2017-12-06 19:28 i Kopperskolan Stenungsund
Bild år 1-3
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Matematik Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild
I ämnet bild kommer du att få framställa olika typer av bilder genom att använda dig av olika tekniker, verktyg och material utifrån årstider och olika arbetsområden inom andra skolämnen.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan eleverna utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa samt att bilden kan skapa förståelse och stöd för bla läsförståelse i andra skolämnen.

Centralt innehåll

Du skall utveckla din förmåga att:

 • delta i olika slags övningar och bildskapande själv och tillsammans med andra.
 • uttrycka dig med fantasi och personlighet när du skapar.
 • känna till någon konstnär och dennes konstverk.
 • förstå att man kan uttrycka sig på olika sätt när man skapar.
 • titta på och diskutera olika slags bilder och konstverk.

Lgr 11: centralt innehåll

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

 • blanda färg och träna färglära.
 • skapa olika slags bilder och använda olika tekniker och material som vattenfärger,vaxkritor,flaskfärg,kolpennor och klippa och klistra.
 • skapa bilder som passar till tema och egna berättelser och ge uttryck för sina känslor.
 • använda material som gips och lera.
 • använda oss av material i naturen vid skapande.
 • skapa ensam och tillsammans med andra.
 • titta på och prata om bilder i böcker och i digitala media.
 • titta på någon konstnärs bilder och lära mera om konstnären.
 • lära oss mer om skala
 • lära oss att använd linjalen i vårt skapande
 • lära oss mer om mönster
 • lära oss mer om geometri, vinklar och symmetri.

 

Bedömning

Vi gör fortlöpande observationer under terminen för att se vad du kan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3