👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, luft, värme och väder

Skapad 2017-12-06 20:23 i Härryda skola Härryda
Vi arbetar i no och teknik med vatten, luft, värme och hur de tillsammans påverkar vädret.
Grundskola 4 – 6 Kemi Teknik Fysik
Vi arbetar i no och teknik med vatten, luft, värme och väder.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska

- veta hur vatten är uppbyggt.
- veta vilka tre former vatten kan anta.
- känna till hur molekylerna sitter i förhållande till varandra (i vattnets tre former).
- kunna förklara vattnets kretslopp.
- känna till de vanligaste gaserna i luften. 


- känna till hur värme sprids.
- känna till olika materials värmeledande förmåga.

- beskriva hur olika väderfenomen uppkommer (t.ex snö, regn, vind).
- känna till hur åska uppstår

- kunna dokumentera ditt arbete i text och bild.
- kunna utföra enkla experiment.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att beskriva vad vatten och luft består av

- din förmåga att beskriva vattnets tre former och hur de är uppbyggda

- din förmåga att med no-begrepp beskriva vattnets kretslopp

- din förmåga att beskriva hur olika väder uppkommer
- din förmåga att planera, utföra och dokumentera.
- din förmåga att följa instruktioner och utföra experiment.

 

Undervisning

Vi läser texter och diskuterar tillsammans.

Vi kommer att se film.

Vi kommer skriva faktatexter.

Centralt innehåll

Fysik - värme/ väder

Kemi - luft/vatten

Te - isolering och tekniken i vardagen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6