👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering (Pp) Julkalender 2017

Skapad 2017-12-07 09:30 i Västanvindens förskola Hudiksvall
Förskola
Ett dokument, ett underlag för kommunens dokumentationsprotokoll 1,2,3

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Adventskalender 2017

Tidsperiod: 1-24/12

Förskolans namn: Västanvindens förskola 

Grupp: Gullvivan

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum: 27/11

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Adventskalender 

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Utveckla sitt intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Skriftspråk i meningsfulla sammanhang 

Tillit till sin egen förmåga 

Fantasi, matematik, skapande, språk, 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Genom brev från tomten och barne  som skriver svar.  Påsarna är till antalet 24, vi öppnar en varje dag fram till kul.

Barnen blir delaktiga genom kommunikation med tomten.

Alla pedagoger ansvariga, turas om att ansvara för brev och samling

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Processväggen visar det arbete vi gör, aktiviter, brev, teckningar, skapande osv. Vi dokumenterar i unikum.

planeringen upprättad av:

Anya Marianne och Kerstin 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016