👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: A weekend in New York

Skapad 2017-12-07 12:24 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Ett arbetsområde om New York
Grundskola 7 – 9 Engelska
Imagine that you are going to New York. You will arrive Thursday morning and you will be leaving Monday. You have to write a diary covering your trip.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Kunna formulera sig i skrift på ett tydligt och sammanhängande sätt

Kunna formulera sig i skrift med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang

Kunna göra välgrundade förbättringar och bearbetningar av sin text efter respons

 

 

Undervisningen

Lyssna till texter

Läsa om sevärdheter

Se på kortare informationsfilmer

Prata om staden

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska: A weekend in New York

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig i skrift
grammatik
Du behärskar mycket enkel grammatik
Du behärskar grammatiken relativt väl
Du behärskar grammatiken väl