👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden v 2-7 , 2018

Skapad 2017-12-07 13:10 i Husensjö skola Helsingborg
Detta är ett arbetsområde som tar upp den äldre Vasatiden.
Grundskola 4 – 6 Historia
Under de närmaste veckorna kommer vi att lära oss om hur Sverige förändrades under den tid som i historien kommit att kallas Vasatiden. Gustav Vasa är huvudpersonen och många av de förändringar han genomförde finns det kvar spår av än idag. Hur kom det sig att han lyckades ta makten och hur blev Sverige ett självständigt och enat land? Hur blev det för kyrkan som hade varit så betydelsefull tidigare och vad tyckte folket om det nya styret? Detta och mycket mer ska vi få svar på när vi nu dyker in i denna spännande tid.

Innehåll

Målet med arbetsområdet:

Du kommer att få träna dessa förmågor:

procedurförmåga

 • Du funderar över historiska källor och ser kritiskt på dem.

begreppsliga förmåga

 • Du förstår och använder historiska begrepp som tillhör arbetsområdet.

analysförmåga

 • Du förklarar och beskriver hur händelser hänger ihop, vilka samband som finns och orsaker och konsekvenser.

Innehåll

 • Du ska kunna berätta om Stockholms blodbad.
 • Du ska känna till fakta om Gustav Vasa och hur han fick makten som kung.
 • Du ska veta någon anledning till varför vi firar Sveriges nationaldag 6 juni.
 • Du ska veta vad reformationen var och vilka konsekvenser den fick.
 • Du ska känna till hur det var att leva i Sverige under Vasatiden.
 • Du ska kunna nämna några spår från Vasatiden som finns kvar fortfarande idag.
 • Du ska kunna namnge en historisk källa

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lärarledda genomgångar
 • Läsa texter och svara på frågor
 • Se filmer
 • Diskutera i mindre och större grupp

 

Detta kommer att bedömas:

 • Hur du förklarar och resonerar kring orsaker och konsekvenser av olika händelser och handlingar under Vasatiden.
 • Hur du förklarar och beskriver olika spår som finns kvar från Vasatiden.
 • Hur du använder historiska begrepp som tillhör tiden.

 

Så här kommer bedömningen att ske:

 • I diskussioner och i arbetet under lektionstid
 • Skriftligt prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Eleven är på väg mot grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Tolka
Eleven är på väg att kunna tolka och visa på spår av historien i vår tid .
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Begrepp
Eleven är på väg att i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kunna använda historiska begrepp.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.