Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2017-12-07 13:29 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer under tre veckor arbeta med arbetsområdet algebra.

Innehåll

Bedömning: 
Genom diskussioner, lektioner, diagnos, extrauppgifter 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Vi kommer arbeta med arbetsområdet v.2-4

 

Språkmål:
Genom gemensamma samtal ska eleverna utveckla förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

 

Begreppslista:

obekant tal

algebraiska uttryck

likhet

ekvation

Matriser

Ma
Algebra

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Kan göra en formel/regel som har en räkneoperation Ex. n • 4 eller n + 10
Kan göra en formel/ regel som har två räkneoperationer Ex. 2 • n - 1
Kan göra en formel som har två räkneoperationer och bevisa att den fungerar.
Metod
Lösa en enkel ekvation Ex. y – 4 = 8 25 + 5 = x + 15
Lösa en ekvation Ex. 32 = 2 • y + 8
Lösa en ekvation som innebär att man måste förenkla innan man löser den.
Resonemang och kommunikation
Kan visa en lösning där tillvägagångssättet innebär att man provar sig fram (gissametoden).
Förklara genom att bevisa (ge exempel och räkna ut) en formel med en operation. Visar en tydlig lösning där man kan se en antydan till algebraiskt tänkande
Förklara genom att bevisa (ge exempel och räkna ut) en formel med två operationer. Kan visa en lösning där tillvägagångssättet tydligt framgår, t ex genom att teckna ett algebraiskt uttryck och lösa en ekvation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: