👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Lekplatsfysik, ute och inne

Skapad 2017-12-07 13:59 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Undervisning av några fysikbegrepp.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är tyngdkraft? Hur får vi jämnvikt? Kan vi hitta tyngdpunkten på en penna? Genom detta arbete ska vi tillsammans öva på några begrepp inom fysiken.

Innehåll

Under lekplatsfysiken kommer du få arbeta kring begreppen tyngdkraft, tyngdpunkt, balans, jämnvikt och friktion genom undersökningar i grupp och enskilt. Du kommer få träna på att förklara begreppen och ställa hypoteser kring undersökningarna.

Viktiga begrepp

 • Tyngdkraft
 • Tyngdpunkt
 • Balans
 • Jämvikt
 • Friktion

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

 • öva på förmågorna
 • se korta filmklipp om området
 • diskutera kring området
 • arbeta både ute och inne
 • göra enkla undersökningar

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • Skriftlig och muntlig diagnos
 • Diskussioner
 • Aktivt deltagande

Dessa förmågor fokuserar vi på under arbetet:

Kommuniktiv förmåga

Förmåga att samtala, diskutera, motivera och presentera, Kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Procedurförmåga

Förmåga att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information. Kunna skilja på fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

Begreppslig förmåga

Kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika och nya sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO
NO - Lekplatsfysik, inne och ute

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Begreppslig förmåga
Faktakunskaper
Du har en del kunskaper om tyngdkraft, tyngdpunkt, balans, jämnvikt och friktion. Du förstår och kan förklara några av begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om tyngdkraft, tyngdpunkt, balans, jämnvikt och friktion. Du förstår och kan förklara flera begrepp.
Du har goda kunskaper om tyngdkraft, tyngdpunkt, balans, jämnvikt och friktion. Du visar att du förstår flera begrepp genom att relatera begreppen till varandra.
Kommunikativ förmåga
Kommunikation
Du deltar sparsamt.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du formulerar egna tankar, frågor och uttrycker dina åsikter.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du breddar och fördjupar diskussionerna genom att formulera egna tankar och frågor om ämnet.
Procedurförmåga
Undersökningar
Du kan med viss hjälp genomföra undersökningar genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra undersökningar genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra undersökningar i grupp och enskilt och föra arbetet framåt genom enkla frågeställningar eller förslag på förbättringar.