👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Kroppen, hälsa

Skapad 2017-12-07 14:01 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Arbete om kroppen, mat och hälsa. Baserat delvis på ICAs material: Kompis med kroppen.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Varför är det viktigt att sova? Vad är det för skillnad på frukt och grönsaker? Hur smakar en drakfrukt?

Innehåll

Under detta arbete kommer du att få lära dig mer om frukt och grönt och hur vi bör äta och sova för att må bra. Vi kommer lära oss om och smaka frukter och grönsaker samt samtala om hur de växer. Du kommer få möjlighet till att lära dig mer om hälsa och hur man kan förbättra den.

Viktiga begrepp

 • Motion
 • Sömn
 • Frukt
 • Grönsaker
 • Näring
 • Hälsa

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

 • öva på förmågorna
 • se korta filmklipp om området
 • diskutera kring området
 • besöka ICA Maxi, frukt- och gröntavdelning

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • Uppgifter
 • Diskussioner
 • Aktivt deltagande
 • Samarbete

Förmågorna

Begreppslig förmåga

Kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika och nya sammanhang.

Kommuniktiv förmåga

Förmåga att samtala, diskutera, motivera och presentera, Kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Analysförmåga

Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar. Kunna förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, liksom för- och nackdelar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3

Matriser

NO
NO - Kroppen, hälsa

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Begreppslig förmåga
Faktakunskaper
Du kan med viss hjälp förklara hur några frukter och grönsaker ser ut och växer.
Du har grundläggande kunskaper om frukt och grönt. Du förstår och kan förklara hur flera frukter och grönsaker ser ut och växer.
Du har goda kunskaper om frukt och grönt och hur de ser ut och växer. Du visar att du förstår genom att förklara effekten av att äta frukt och grönt.
Kommunikativ förmåga
Kommunikation
Du deltar sparsamt.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du formulerar egna tankar, frågor och uttrycker dina åsikter.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du breddar och fördjupar diskussionerna genom att formulera egna tankar och frågor om ämnet.
Analysförmågan
Analysera
Du kan med viss hjälp ge exempel på olika faktorer som påverkar hälsan.
Du kan ge exempel på olika faktorer som påverkar hälsan.
Du kan ge exempel på olika faktorer som påverkar hälsan och förklara hur hälsan kan förbättras.