👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Kroppen, sinnen

Skapad 2017-12-07 14:02 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Arbete om kroppens sinnen.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är ljudvågor? Vad behöver vi för att kunna se? Hur smakar maten om vi håller för näsan? Varför har vi sämre känsel på armbågen? Var i kroppen finns balanssinnet?

Innehåll

Under detta arbete kommer du få arbeta kring våra sinnen. Hörsel, syn, känsel, smak, lukt samt balans. Genom undersökningar, jämförelser och dokumentationer kommer vi gemensamt att diskutera kring våra sinnen.

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

 • öva på förmågorna
 • se korta filmklipp om området
 • diskutera kring området
 • besöka platser
 • göra enkla undersökningar
 • dokumentera fakta och undersökningar
 • skapa faktafilmer
 • samarbeta

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • skriftlig diagnos
 • diskussioner
 • aktivt deltagande
 • grupparbete

Förmågorna

Analysförmåga

Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar. Kunna förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, liksom för- och nackdelar.

Kommuniktiv förmåga

Förmåga att samtala, diskutera, motivera och presentera, Kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga

Kunna tolka, värdera, ha omdömen om och reflektera kring. Lösa problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Procedurförmåga

Förmåga att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information. Kunna skilja på fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

Begreppslig förmåga

Kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika och nya sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO - Kroppen, sinnen

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Begreppslig förmåga
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper om hörsel, syn, lukt, smak, känsel och balans. Du förstår och kan förklara några av begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om hörsel, syn, lukt, smak, känsel och balans. Du förstår och kan förklara flera begrepp.
Du har goda kunskaper om hörsel, syn, lukt, smak, känsel och balans. Du visar att du förstår flera begrepp genom att relatera begreppen till varandra.
Kommunikativ förmåga
Kommunikation
Du deltar sparsamt.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du formulerar egna tankar, frågor och uttrycker dina åsikter.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du breddar och fördjupar diskussionerna genom att formulera egna tankar och frågor om ämnet.
Procedurförmåga
Undersökningar
Du kan med viss hjälp genomföra enkla undersökningar genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra enkla undersökningar genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra enkla undersökningar i grupp och enskilt och föra arbetet framåt genom enkla frågeställningar eller förslag på förbättringar.
Procedurförmåga
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar genom att följa en instruktion/mall.
Du gör tydliga dokumentationer av dina undersökningar genom att följa en instruktion/mall.
Du gör stukturerade och tydliga dokumentationer av dina undersökningar.
Analysförmågan
Analysera
Du kan till viss del jämföra för- och nackdelar med de olika sinnena.
Du kan jämföra för- och nackdelar med de olika sinnena.
Du kan jämföra för- och nackdelar med de olika sinnena. Du kan förklara orsaker och konsekvenser i förhållande till de olika sinnena.
Metakognitiv förmåga
Reflektera och utveckla
Du kan till viss del reflektera kring ditt och andras arbeten och se förbättringsområden.
Du kan reflektera kring ditt och andras arbeten och ge förslag på hur det kan utvecklas. Du kan till viss del välja tillvägagångssätt anpassat till situationen.
Du kan reflektera kring ditt arbete och se utvecklingsmöjligheter. Du kan välja tillvägagångssätt anpassat till situationen och självständigt ompröva din ide.