👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och förordningar - pedagogiskt arbete

Skapad 2017-12-07 14:40 i Campus Futura VUX Tanum
Gymnasieskola Pedagogiskt arbete
Vilka lagar och förordningar gäller för förskola och skola?

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Få en trygghet i vilka lagar och förordningar vi måste följa och vad dessa innehåller.

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

V 13-17

Genom teori hittar du kunskap som du sedan presenterar inför klassen. Vi lär av och med varandra.

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömning sker utifrån din presentation samt utifrån dina aktiva frågor till klasskamraters presentationer. 

Uppgifter

 • Lagar och förordningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av olika pedagogiska verksamheter, deras organisation och institutionernas roll i samhället.
  Peg  -
 • Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.
  Peg  -
 • Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styrdokumenten för verksamheterna.
  Peg  -
 • FN:s konvention om barnets rättigheter.
  Peg  -
 • Bestämmelser och praxis om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
  Peg  -

Matriser

Peg
Pedagogiskt arbete

Nivå 1
Detta krävs för att du ska få E
Nivå 2
Detta krävs för att du ska få C
Nivå 3
Detta krävs för att du ska få A
Söka information
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Lagar
Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
interagera
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.