👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pp utveckling av närmiljön

Skapad 2017-12-07 15:40 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att arbeta med att utveckla närmiljön inne på avdelningarna.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Vidareutveckling av närmiljön inne

Tidsperiod: sept-okt

Förskolans namn: Enångers förskola

Grupp: Skutan/Ekan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 20170925

Planeringen Upprättad av: pedagogerna

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Observationer av hur barnen använder miljöerna, Skutan-Ekan-Hamnen

-Skapa nya miljöer
Vilka målområden i läroplanen berörs?
Förskolans värdegrund och uppdrag:
- skapa och kommunicera med olika uttrycksformer

- närmiljö, öppen, innehållsrik, inbjudande

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- samspel

- kommunikation

- iaktta och reflektera

- ta initiativ, självständighet

- fantasi

- problemlösning

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Observationer, 1-2-3, reflektion i arbetslaget.
- Möblera om/skapa nya miljöer tillsammans med barnen

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Dokumentation 1-2-3, foton

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.