👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1 Ht 2017

Skapad 2017-12-07 21:55 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F – 9 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Utgångspunkt

Vi vill skapa bilder med hjälp av olika uttryck, tekniker och olika material                 

Konkretisering av målen

Du ska kunna tillverka bilder i några olika tekniker

Genomförande

Vi arbetar med bild i flera av ämnen som vi har. Vi använder oss av olika material, olika tekniker och utifrån olika perspektiv.

 

Dokumentation och bedömning

Vi sätter upp elevernas bilder. Vi diskuterar utifrån de olika bilderna och jämför och ser skillnader och likheter.

Vi bedömer ditt deltagande på lektionerna. Du måste vara aktiv och genomföra de uppgifter som vi vill att du ska gölra.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
    Bl  4-6