👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Barnen idag om imorgon

Skapad 2017-12-08 09:25 i Fridas förskola Helsingborg
Förskola
Med ett projektinriktat arbetssätt menar vi ett projekterande utforskande förhållningssätt som i enlighet med läroplanens intentioner gör att barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande. Läsårets projektrubrik har tagits fram utifrån spår och nyfikenheter som väckts i förra årets projekt och är inspirerat av Reggio Emiliainstitutets upprop om en hållbar framtid.

Innehåll

Tankar bakom projektet: Barnen är viktiga, de är vår framtid. Vi vill göra oss nyfikna på vad våra barn behöver för att kunna vara framtiden, och för att kunna möta framtiden. I tankarna inför projektet har vi gemensamt lyft vikten i att kunna stanna upp, gå nära och mötas i olika konstellationer kring utmanande erbjudanden ute och inne. Vi har lyft att vi vill fördjupa den estetiska dimensionen och att vi är nyfikna på ekologi och begreppet “ekologisk känslighet”. 

 

Nyfikenhetsfråga: Vi tänker att nyfikenhetsfrågan växer fram allt eftersom att barngruppen och pedagogerna börjar mötas i våra lärmiljöer ute och inne. Pedagogerna kommer vara nyfikna och dokumentera med fokus på barnens möte och nyfikenhet på ekologi och estetik. 

 

Verksamhetsmål:

 

Pedagogerna ska ha kunskap om och använda målstyrda processer i sin undervisning

 

Pedagogerna ska använda 100 språklighet för att stimulera och fördjupa i barnens lärprocesser

 

Varje barn ska stimuleras regelbundet att reflektera över sitt eget lärande.