👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildligt talat 8

Skapad 2017-12-08 10:46 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Bildskapande utifrån olika tekniker och material
Grundskola 8 Bild
Planeringen handlar om att med olika tekniker och material framställa och uttrycka sig med bilder.

Innehåll

Mål för elev

Genom undervisningen ges du förutsättningen att utveckla din förmåga att:

Kommunicera med bilder för att uttrycka ett budskap

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt olika material.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Analysera historiska och samtida bilders uttryck innehåll och funktion

Innehåll

Bilduppgifter med olika tekniker och material: till exempel blyerts, färgpennor, foto, geometriska former, akvarellfärger, redimix och oljepastellkritor.

Genomförande

Arbetena kommer att genomföras som enskilda arbeten under terminen. Du har möjlighet att visa dina kunskaper genom att följa de instruktioner som följer de olika deluppgifterna samt att arbeta aktivt med de olika material som presenteras under lektionstid.

Redovisning

De färdiga bilderna sätts upp på anvisad plats samt lämnas in avfotograferade i classroom för bedömning enligt kraven som redovisas i matrisen här under.

Elevinflytande

Motiv/tema och arbetsformer kommer att tas fram i samförstånd med eleverna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bildmatris åk 7-9 Lgr11

Bildmatris åk 7-9

framställa och kommunicera
Insats krävs.
Du har en tanke med budskapet som delvis framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bildspråket som gör att budskapet framgår för betraktaren.
Du framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
använda redskap
Insats krävs.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem. Du prövar och omprövar hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt. Du prövar och omprövar systematiskt hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
bildkompositon
Insats krävs.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och personligt sätt.
utveckla och bearbeta
Insats krävs.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andras uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andras uppslag och inspirationsmaterial.
välja handlingsalternativ
Insats krävs.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
presentation
Insats krävs.
Dessutom presenterar du dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom presenterar du dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom presenterar du dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
arbetsprocessen
Insats krävs.
Du ger också enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger också utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger också välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
bildanalys
tolka och jämföra
Insats krävs.
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
bildanalys
använda ämnsespecifika begrepp
Insats krävs.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck,innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck,innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.