👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningar och dess betydelse för människan

Skapad 2017-12-08 10:47 i Krusboda skola Tyresö
Teknik, kemi och fysik, uppfinningar, upptäckter och apparater i hemmen förr och nu.
Grundskola 6 Teknik Fysik Kemi
Du ska söka fakta om uppfinnare och dess uppfinningar. Du ska söka och kritiskt granska information ur olika källor. Du ska kunna reflektera över hur uppfinningar/upptäckter påverkar livet för människor nu och då samt hur uppfinningar förändras över tid.

Innehåll

Syfte

Konkretiserade elevmål

 • Du ska känna till några uppfinnare och deras uppfinningar/vetenskapsmän och deras upptäckter.
 • Du ska känna till några vanliga tekniska hjälpmedel som finns/fanns i hemmet nu/då och hur de har utvecklats.
 • Du gör ett fördjupningsarbete om en uppfinnare och presenterar ditt arbete inför grupp. 
 • Du ska genom den redovisningsform vi bestämmer kunna redovisa hur upptäckter/uppfinningar har påverkat människors liv förr och nu.
 •  Du ska kunna söka information i text i böcker, tidningar och via digitala hjälpmedel och kritiskt granska dessa för att få ett bra underlag för din redovisning.
 • Du ska ange vilka källor du använt

Centralt innehåll

Viktiga begrepp

Bedömning

Se skolverkets matris "Kunskapskrav" under kunskaper i teknik och fysik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6