👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension ht år 7

Skapad 2017-12-08 12:58 i Kärlekens skola Halmstad
Bokrecension
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under terminen läser du minst en bok. Denna ska du i slutet av terminen skriva en bokrecension om.

Innehåll

Bokrecension

Nu när du läst/lyssnat på en bok ska du berätta om den. Du ska skriva en sammanhållen text, bokrecension, i vilken du svarar på frågorna som finns i bifogat dokument.

En recension ska inte huvudsakligen vara ett referat av en boks innehåll. Den ska berätta lagom mycket och ge vägledning till andra som funderar på att läsa boken. Den ska också vara intressant för andra som också har läst den. Känner man igen sina egna tankar om boken? Har man ungefär samma uppfattning?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bokrecension

Bokrecension

E
C
A
Läsa och tolka
Gör en enkel sammanfattning av bokens handling Beskriver och kommenterar enkelt miljö, karaktärer och språk med viss koppling till tid och orsak
Gör en utvecklad sammanfattning av bokens handling Beskriver och kommenterar på utvecklat sätt miljö, karaktärer och språk med relativt god koppling till tid och orsak
Gör en välutvecklad sammanfattning av bokens handling Beskriver och kommenterar välutvecklat miljö, karaktärer och språk med god koppling till tid och orsak
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig, t ex genom styckeindelning, inledning och avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i genren. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i genren väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.