👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idéologierna, valet, partierna, riksdag och regering

Skapad 2017-12-08 13:03 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Om valet 2014, partier och valsystem. Hur fungerar riksdag och regering? Vad är demokrati? Är det något bra??
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Var fattas de olika politiska besluten i Sverige och hur går det till? Vi går igenom val, partier, demokrati och riksdag/regering.

Innehåll

Varför ska vi jobba med detta?

Demokrati är inte något självklart utan någonting som vi ska vara rädda om. För att demokratin ska kunna fungera och leva vidare behövs kunskaper inte bara  om vad demokrati är, utan hur demokratin är uppbyggd och fungerar här i Sverige. Demokrati behöver även medborgare som vågar uttrycka sig, som kan argumentera för sina åsikter,  som står upp för vad de tror på och vågar säga ifrån när något är fel.

Vilka kunskaper ska vi lära oss och vilka förmågor ska vi utveckla?

Efter arbetsområdets slut förväntas eleven ha kunskaper om:

Hur arbetet i riksdag och regering går till, hur ett val går till, Sveriges riksdagspartier och partiledare, några grundtankar i de politiska ideologierna.

Efter arbetsområdets slut förväntas eleven ha utvecklat sin förmåga att:

  • att förstå och använda sig av begrepp kopplade till ämnet

 

Partiledardebatten där din analytiska och kommunikativa förmåga prövas - bedöms ej på denna kurs:

  • uttrycka sina egna åsikter i muntlig form
  • diskutera olika samhällsfrågor genom att kunna framföra och bemöta argument.
  • muntligt kunna redovisa och presentera ett partis och dess åsikter

 

Hur ska vi jobba?

Vi kommer tillsammans titta på några filmer från SLI och gå igenom var olika beslut fattas i Sverige och hur dessa fungerar. Vi kommer att ha några grupparbeten, diskussioner, inläsning kring demokrati, ideologier och val och partier.  

Hur ska detta bedömas?

Jag kommer att bedöma:

  • skriftligt prov
  • diskussioner
  • partiledardebatten (kan endast höja ditt betyg)

Matriser

Sh
Samhällskunskap Kunskapskrav år 7-9

E
C
A
Samhällsstrukturer
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.