👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Statistik

Skapad 2017-12-08 15:40 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 5 Matematik
I arbetsområdet ingår: - tabeller: att tolka information i en tidtabell samt att gör en frekvenstabell i samband med en undersökning - diagram: att rita, tolka och analysera information i linjediagram och stapeldiagram - cirkeldiagram: tolka och analysera information i cirkeldiagram - att räkna ut medelvärde

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi har gemensamma genomgångar där arbetsområdets olika delar tas upp och där du får möjlighet att visa din förmåga att föra muntliga resonemang och göra analyser av diagram. 

Vi gör praktiska uppgifter och undersökningar som uppmuntrar till matematiska diskussioner enskilt, parvis samt i gruppen.

Vi arbetar med arbetsuppgifter inom arbetsområdet enskilt och i par.

Bedömning - Hur ska du visa att du kan?

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 • använda dig av de begrepp som vi har arbetat med
 • räkna ut medelvärde
 • tolka tabeller och diagram
 • beskriva en undersökning med hjälp av tabeller och diagram
 • föra resonemang om tabeller, diagram och medelvärde

Arbetsområdet inleds och avslutas med test där du efteråt kan se progressionen av dina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 4-6

Begrepp och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Väljer strategier och metoder med viss anpassning och bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Väljer strategier och metoder med förhållandevis god anpassning och ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt. Väljer strategier och metoder med god anpassning och ger förslag på alternativt tillvägagångssätt..
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.