👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras åk9

Skapad 2017-12-08 17:53 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Bild
Parafras: kommer från grekiskan och betyder omskrivning. En parafras är en omskrivning, omdiktning eller bearbetning av en text, bild eller målning i ett musikstycke, litterärt verk eller konstverk. Vanligt är att göra parafraser humoristiska framförallt i reklam eller för att förstärka förtydliga ett budskap. Ofta använder man välkända bilder så att igenkänningsfaktorn blir stor. Det är viktigt att inte ändra bilden för mycket. Ursprungsbilden måste gå att känna igen.

Innehåll

Läroplanen

Mål Från LGR

 

Bild

Förmågor
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Centralt Innehåll
  • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  • Presentationer av eget bildskapande.
  • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de
Syfte
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
 • Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

 

Genomförande

Uppgift 1

Vi börjar med att titta gemensamt på Parafraser gjorda genom en konsthistorisk exposé.

Uppgift 2

Börja med att studera/titta på dessa bilder och fundera över

 • Bildens innehåll
 • Finns det någon parafras gjord på detta konstverk?
 • Hur skulle man kunna göra om den här bilden?
 • Budskap?
 • Vad är viktigt att behålla för att känna kopplingen till originalbilden?
 • Varför passar en del bilder och inte andra?

 

Arnolfinis trolovning – Jan van Eyck

Mona Lisa – Leonardo da Vinci

Skriet - Edward Munch

Flickan med pärlörhänget - Johannes Vermeer

American Gothic –Wood

Nighthawks – Edwars Hopper

Minnets envishet – Salvador Dali

Uppgift 3

Nu ska du själv

 • Välja ett konstverk
 • Fundera hur du ska göra om det
 • Budskap? Allvarligt, humor….
 • Teknik, valfritt?
 • Börja planera, skissa…..

Uppgift 4

Skriva en reflektion över sitt resultat och arbetsinsats.

  

 

 

Matriser

Bl
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Bild, åk 7-9

Förmågan att:

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Förmågan att:

 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
E-nivå
C-nivå
A-nivå
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Förmågan att:

 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Förmågan att:

 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.