👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fackuppsats sv

Skapad 2017-12-09 08:59 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Fackuppsats om valt område; Homosexuellas levnadsvillkor, kvinnans roll, preventivmedlens utveckling, samhällets syn på människan (mentalsjukvård, psykisk sjukdom, behandlingsmetoder osv), prostitutionens roll i samhället.

Innehåll

Ni ska under ca fem veckor fördjupa er i ett ämne och producera en fackuppsats med de delar som förväntas ingå i en sådan. Källreferenser, språket, arbetet i sig och strukturen bedöms. Likaså ert resonemang om källornas trovärdighet och er analys av vad ni lärt er. 

Matriser

Sv SvA
Fackuppsats sv

Matris fackuppsats svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Skriva texter
Insats krävs. Se personlig kommentar.
Eleven kan skriva olika sorters texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika sorters texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika sorters texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva fackuppsats
Insats krävs. Se personlig kommentar.
Eleven har med faktadel, där egna ord används och läsaren förstår vad eleven skrivit om.
Eleven har med samtliga delar i uppsatsen, även om de inte är fullständigt gjorda/innehåller för lite. Faktadelen ska vara korrekt med källhänvisningar.
Eleven har med samtliga delar i uppsatsen och de stämmer överens med vad de ska innehålla. Det ska märkas att det är elevens text, där resultatdelen är välutvecklad. Eleven kan resonera välutvecklat om sitt eget arbete i diskussionsdelen.
Söka, välja ut och sammanställa källor
Källkritik
Insats krävs. Se personlig kommentar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett fåtal källor. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Källhänvisningar
Insats krävs. Se personlig kommentar.
Eleven kan skriva sammanställningar som innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan skriva sammanställningar som innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan skriva sammanställningar som innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.