👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Perks of Being a Wallflower - Läsa, diskutera, titta på och skriva om.

Skapad 2017-12-09 17:47 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska
"He's something isn't he?" Bob nodded his head. Patrick then said something I don't think I'll ever forget. "He's a wallflower." And Bob really nodded his head. And the whole room nodded their head..."You see things. You keep quiet about them. And you understand."

Innehåll

Mål för elev

 • Att läsa den skönlitterära boken The Perks of Being a Wallflower på engelska.
 • Att se filmen baserad på boken, och förstå tal utan textning.
 • Att reflektera kring boken och formulera sig i en skriftlig uppgift.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du läsa ungdomsromanen "The Perks of Being a Wallflower" av Stephen Chobsky. Vi kommer även att se filmen med samma namn.  Du följer ett lässchema, där det framgår hur mycket du ska läsa varje vecka. Du har tillgång till boken via en sida på nätet. Länken hittar du i vårt gemensamma dokument som heter "Perks of being a wallflower". Matrisen markeras utifrån dina svar på tillhörande frågor.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9

Matriser

En
Muntlig och skriftlig förmåga samt interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TALA:Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet.
Du använder dig av fungerande strategier för att återuppta en tråd när samtalet går i stå.
Du utvecklar och fördjupar samtalet.
TALA: flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din engelska är hackig och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
TALA:uttal och intonation
Du har vissa svårigheter med ditt uttal, vilket ibland hindrar förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar de flesta ord rätt och talar med delvis god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
TALA:ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt och i huvudsak korrekt språk.
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du har ett avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket.
TALA:grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen, trots varierad meningsbyggnad och varierade strukturer på dina texter.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.
TALA:strategier (använda valt material till egen interaktion)
Du har svårt att prata om sådant som du hört och läst om i olika medier och återkommer istället gärna till välbekanta ämnen.
Du kan prata om sådant du hört och läst om i olika medier och kommenterar innehållet översiktligt.
Du kan prata om sådant du hört och läst om i olika medier och när du kommenterar det använder du dig av uttryck ifrån mediet.
Du kan prata om sådant du hört om eller läst om i olika medier och du kommenterar det du läst på ett sätt som visar att du tagit in nytt språk och nya uttryck och på så sätt förbättrat din produktion.
SKRIVA: redogöra
Du gör ett försök att återge innehållet, men klarar ännu inte riktigt att återge det enkelt. .
Du visar din förståelse genom att godtagbart redogöra för innehållet
Du visar din förståelse genom att relativt väl redogöra för innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och med egna kommentarer redogöra för innehållet.
SKRIVA:disposition och sammanhang
Du kan ännu inte formulera dig, så att sammanhanget framgår.
Du försöker hålla en "röd tråd", men det finns en del brister i sammanhang.
Du skriver relativt sammanhängande och lyckas ganska bra med att hålla en "röd tråd".
Texten hålls ihop med en tydlig "röd tråd".
SKRIVA:innehåll och flyt
Du kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Du skriver enstaka fraser som ej knyts ihop.Du förmedlar ett innehåll som är mycket magert.
Du kan skriva en enkel text med sammanhang om vardagshändelser, med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat. Du försöker uttrycka en del egna åsikter, men de är inte utvecklade.
Du kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt och delvis intresseväckande. Du förklarar och/eller ger en del exempel.
Du kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar och/eller jämför.
SKRIVA:ordförråd och skriftlig korrekthet
Du använder ett enkelt, begränsat ordförråd. Du skriver svenska ord, när du inte hittar de engelska. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer ord som resulterar i att du gör dig förstådd. Du använder ett relativt enkelt ordförråd.
Du väljer ord som gör att texten är lätt att läsa och förstå. Du har ett mer varierat ordförråd.
Du använder ett varierat ordval, som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera på målspråket.
SKRIVA: grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Du nyttjar grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
SKRIVA: stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord. Detta kan påverka förståelsen av texten.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör få stavfel, som inte stör förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.