👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Kemi (ÅR 6) HT-17

Skapad 2017-12-09 17:54 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att behandla atomer och molekyler, blandningar och lösningar, syror och baser samt kemiska reaktioner.
Grundskola 6 Kemi

Kemi handlar om de här små små byggstenarna som vi inte kan se med ögat men som allting är gjort av. De kan sättas ihop med varandra på nästan hur många sätt som helst och på så sätt bilda massor av olika saker. Allt som händer runt dig är kemi!

 

Innehåll

Syfte

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

 • Indelningen av ämnen och material utifrån t.ex. egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarnet, surt eller basiskt.
 • Känna till några vanliga kemiska reaktioner.
 • Känna till vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Känna till historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på värden.
 • Känna till några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Kunskapskrav

 • Känna till olika begrepp som t.ex. grundämne, kemisk förening, lösning, slamning, emulsion.
 • Känna till olika kemikalier i hemmet och dess märkning och hantering.
 • Känna till vad syror och baser är och skillnaden mellan dem.
 • Kunna samtala om och diskutera olika kemiska ämnens påverkan på naturen, t.ex. försurning.
 • Känna till några kemiska reaktioner och kunna förklara att ingenting försvinner, allt finns kvar.

Genomförande

Vi kommer att:

 • Se olika filmer och klipp om laborationer.
 • Se olika filmer och klipp om kemiska ämnen, egenskaper och reaktioner.
 • Läsa i Boken om fysik och kemi och samtala om innehållet.
 • Ha gemensamma klassrumsdiskussioner.
 • Ha ett skriftligt prov.

 

Bedömning

Bedömning sker genom:

 • Samtal och diskussioner
 • Enskilt prov
 • Delaktighet och intresse i lektionerna

Utvärdering sker fortlöpande efter varje lektion. I slutet av arbetsområdet kommer eleverna att få göra ett skriftligt prov.

Matriser

Ke
Kemi (ÅR 6) HT-17

Utveckla förmågan att...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1.
Eleven ska kunna använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
2.
Eleven ska kunna använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen, samhället och inuti människan.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, egenskaper och andra kemiska sammanhang. Eleven visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, egenskaper och andra kemiska sammanhang. Eleven visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, egenskaper och andra kemiska sammanhang. Eleven visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Eleven kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten, och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten, och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten, och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.