👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's learn English vt-18

Skapad 2017-12-10 11:08 i Förslövs skola F-9 Båstad
En planering riktad till elever som behöver bygga upp sin bas i engelska. Fokus på förmågorna läsa/lyssna, skriva och prata.
Grundskola 8 Engelska
Get ready to continue working with your English by building a useful vocabulary around texts, films and conversations.

Innehåll

Avsnitt 1

 

Konkretisering av målen

 •  I texter ur läroboken Top Up, read theory, kortfilmer, filmer, nyhetsinslag och andra berättelser visar du att du förstår innehållet genom att svara på återberättande frågor muntligt och skriftligt samt genom att kommentera innehållet med egna åsikter och tankar.
 • I muntliga samtal visar du att du har ett basordförråd för att göra dig förstådd samt att du har strategier som bidrar till att samtalet förs framåt och fungerar.
 • I dialoger och korta presentationer visar du att du kan genomföra en muntlig framställning på engelska med viss anpassning till syfte.
 • I olika texter visar du att du kan kommunicera i skrift med sammanhang och begriplighet.
 • När vi skriver olika typer av texter visar du att du kan göra enkla förbättringar mot ökad tydlighet och korrekthet.

 

Undervisning

 •  Vi arbetar med texter ur läroboken Top Up, korfilmer, nyhetsinslag och andra berättelser för att träna förståelse och förmågan att återge och kommentera ett innehåll.
 • Vi samtalar kring olika ämnen för att bygga upp ordförrådet inom olika ämnesområden samt för att träna strategier för att hålla igång ett samtal.
 • Vi övar muntligt berättande och redogörande i olika tidsformer.
 • Vi övar uttal på engelska.
 • Vi arbetar med skrivande av olika typer av texter i olika tidsformer samt i dialogform.
 • Vi arbetar med innehållsord och hur de böjs på olika sätt (verb, substantiv och adjektiv).
 • Vi övar ord och uttryck på många olika sätt, t ex genom muntliga övningar, lekar och spel.
 • Vi arbetar med basen i engelska genom att repetera grundläggande grammatik.

 

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa/lyssna och förstå innehållet i texter ur läroboken "Top up", read theory, film och andra berättelser.
 • Din förmåga att återge och kommentera innehållet ur olika texter.
 • Din förmåga att samtala inom olika ämnesområden på begriplig engelska med hjälp av ett fungerande ordförråd och en fungerande meningsbyggnad.
 • Din förmåga att skriva olika typer av texter med anpassning till text och syfte.
 • Din förmåga att bearbeta dina texter.
 • Din förmåga att förbereda och framföra muntliga redogörelser på engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Språkets struktur

Att använda språkets struktur

Nivå 1
Nivå 2
Kan berätta muntligt och skriftligt i nutid.
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan berätta muntligt och skriftligt i dåtid.
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan använda personliga pronomen i subjekts- och objektsform (he-him, she-her)
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan använda possessiva pronomen. (my, your)
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan sätta a / an / the framför substantiv.
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan använda substantiv i plural.
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan beskriva substantiv och personer med adjektiv.
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan presens av BE (I am, you are, he is osv)
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan välja mellan have och has
Behöver mer träning
Klarar uppgiften
Kan veckodagar och månader.
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan klockan.
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan siffor
Klarar 1-20
Klarar 1-100

En
Läsa, lyssna, tala och skriva

Lyssna, läsa, skriva och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Lyssna
Du förstår tydligt tal, förstår enkla instruktioner, beskrivningar och berättelser som handlar om kända förhållanden och egna intresseområden. Exempelvis kan du återberätta eller kommentera sådant som du har hört. Du klarar A1 och A2.
Du förstår talad engelska, även regionala varianter i instruktioner, beskrivningar och berättelser som handlar om kända förhållanden och egna intresseområden. Exempelvis kan du tydligt sammanfatta både helhet och detaljer i sådant som du har hört. Du kan också kommentera innehållet med egna åsikter. Du klarar B1
Samtala och diskutera
Du deltar i samtal om kända ämnen och egna intresseområden och du förstår och använder vardagsfraser. Du kan ställa flera frågor och hålla igång ett samtal med hjälp av följdfrågor och kommentarer.
Du deltar aktivt i samtal om kända ämnen och egna intresseområden. Du inleder och driver samtal genom att ställa många frågor, kommentera och bygga vidare på vad andra säger. Du kan ge din åsikt och förklara varför du tycker som du gör.
Läsa
Du läser och uppfattar innehållet i texter anpassade efter nivå. Du kan återberätta eller kommentera sådant som du har läst. Du klarar A1 och A2.
Du läser, uppfattar och reflekterar över innehållet i texter anpassade efter nivå. Exempelvis kan du tydligt sammanfatta både helhet och detaljer i sådant som du har läst. Du klarar B1.
Skriva
Du skriver korta enkla texter, berättelser och beskrivningar på förståelig engelska och använder lämpliga strategier för att göra dig förstådd i skrift.
Du skriver texter, berättelser och beskrivningar på ett ledigt och varierat språk med god språkriktighet. Du hanterar både nutid och dåtid i ditt skrivande.
Bearbeta och förbättra
Du kan med stöd av lärare eller kamrat förändra t ex verben till dåtid eller rätta till enkla språkliga fel.
Du kan på egen hand rätta t ex verbfel i dina texter. Du kan också arbeta mot större variation och tydlighet.