Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Stjärnlösa nätter

Skapad 2017-12-10 11:33 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Stjärnlösa nätter är en berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv. Romanen handlar om hur banden mellan fäder och söner, tvinnade av nedärvda idéer om respekt och plikt mot familjen, kolliderar med en ung mans självklara rätt att själv välja sitt liv.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter. (kursplan svenska, Lgr11).

 

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Träna olika sätt att ta sig an text - läsa för att förstå handling, förstå karaktärer och det som sker både på och mellan raderna.
  • Formulera dig i skrift - följa språkets regler.
  • Metakognitiva förmåga - tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera kring olika frågeställningar, dra paralleller bortom raderna samt använda förmågan att citera. 
  • Begreppsförmåga - utöka ditt ordförråd.

 

ARBETSSÄTT

Vi läser romanen "Stjärnlösa nätter" av Arkan Asaad. Du läser både i skolan och hemma. Varje vecka har du uppgifter till de sidor du läst som du redovisar skriftligt i SharePoint. Du förstärker dina iakttagelser och reflektioner med citat. Du får kontinuerlig feedback i SharePoint ifrån mig kring det du skriver.

 

BEDÖMNING

Boken ska vara läst till vecka 19. Du visar kunskaper kring läsförståelse, skriftspråk samt förmågan att använda citat. Du skriver alla uppgifter i SharePoint.  

 

 

 

 

Matriser

Sv
Stjärnlösa nätter

Läsförståelse
Genom dina svar kring bokens handling visar du grundläggande läsförståelse.
Genom dina relativt utvecklade svar kring bokens handling visar du god läsförståelse.
Genom dina välutvecklade svar kring bokens handling visar du mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Du visar att du kan föra resonemang kring tydliga budskap i texten. Du kan också dra slutsatser om det lästa på ett enkelt sätt.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan också dra underbyggda slutsatser om det lästa.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang även kring budskap som är dolda. Du kan dra väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är relativt enkel. Några få ord eller uttryck används eller stavas fel.
Meningsbyggnaden är varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Du visar att du kan använda skrivregler på ett i huvudsak korrekt sätt men du behöver fortsätta att träna.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, och är i stort sätt korrekt.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt.
Förmågan att citera
Du kan välja ut citat och till viss del reflektera kring dessa. Du behöver dock fortsätta att träna för att bli mer säker.
Du visar att du kan använda citat samt reflektera kring dessa.
Du citerar på ett korrekt sätt samt beskriver och förklarar på ett väl utvecklat sätt genom dina reflektioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: