👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-12-10 16:45 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
I år 1 lägger vi den matematiska grunden. Fokus är att bli riktigt säker på addition och subtraktion inom talområdet 0-10. "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. " (Lgr 11)

Innehåll

Såhär ska vi arbeta:

V arbetar utifrån praktiskt och konkret material och går stegvis mot abstrakt matematik. Stor vikt kommer att läggas på att träna addition och subtraktion 0-10 genom att bygga alla talens "talhus". Vi lägger stor vikt vid förståelse av likhetstecknets betydelse samt hur addition och subtraktion hör samman. Vi kommer träna problemlösning där eleven bl.a. får arbeta enligt EPA. Vi kommer även arbeta med matteboken PRIMA, Bingel, iPads, laborativt material och mattespel.

Utifrån tjänstegarantin i åk 1 kommer följande moment tränas för att:

 • Eleven kan ramsräkna till minst 100.
 • Eleven kan räkna uppåt och nedåt från angivet tal inom talområdet 0-50.
 • Eleven kan ange vilket tal som kommer före och efter inom talområdet 0-100.
 • Eleven kan räkna/hoppa 10 steg i taget upp till 100.
 • Eleven kan förstå att antalet är detsamma oavsett om föremålen har olika storlek, flyttas eller räknas från olika håll.
 • Eleven kan uppskatta antalet föremål utan att räka.
 • Eleven kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-20.
 • Eleven kan dela upp tal i två grupper i talområdet 1-10.
 • Eleven känner till begreppen hälften och dubbelt och kan använda de i talområdet 0-10.
 • Eleven kan se mönster och fortsätta på en talföljd.
 • Eleven kan fylla i vilka tal som saknas på en tallinje upp till 20. 
 • Eleven kan storleksordna tal upp till 20.
 • Eleven kan addera och subtrahera inom talområdet 1-10.
 • Eleven kan hantera likhetstecknet och hitta ett tal som saknas.

Målet med undervisningen:

Att kunna arbeta matematiskt på olika sätt med tal inom talområdet 1-100. Att förstå likhetstecknets betydelse. Att förstå räknesättens (addition och subtraktion) egenskaper och deras samband och användning. Att kunna de grundläggande geometriska formerna. Att hitta strategier för problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Taluppfattning (muntligt) HT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Namnge tal
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Högre nivå

Ma
Taluppfattning (muntligt och skriftligt) VT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Stegräkning
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå (Mellannivå och högre nivå prövas inte om eleven redan visat detta under ht åk 1.)
Uppskattning
Alla nivåer
Minskning
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Mellannivå och högre nivå

Skriftliga uppgifter

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Antal
Lägre nivå
Talraden
Alla nivåer
Talföljd
Mellan- och högre nivå
Tallinje
Mellan- och högre nivå
Dela upp tal
Lägre nivå och mellannivå
Storleksordna tal
Alla nivåer
Beräkna addition
Lägre nivå och mellannivå
Beräkna subtraktion
Mellannivå
Likhetstecknet addition
Mellannivå och högre nivå
Likhetstecknet subtraktion
Högre nivå
Multiplikation
Högre nivå
Problemlösning
Högre nivå