👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppvärmning- mål, planering och utvärdering

Skapad 2017-12-10 18:02 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du ska sätta upp mål för, planera, genomföra och utvärdera ett eget träningsprogram.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Du ska sätta upp mål för, planera, genomföra och utvärdera en egen uppvärmning för en liten grupp.

Innehåll

Träningsprogram

UPPGIFT
Din uppgift är att sätt upp mål för samt planera, genomföra och utvärdera en egen uppvärmning. Utgå från din grupp mdelmmar när du planerar. Planeringen ska ta hänsyn till deras förmåga och behov.

 

Vi arbetar i Google Classroom du är kopplad till klassrummet där.

 

Bedömning sker gällande kunskapskrav: 4 Mål och planering och 5 Aktiviteter hälsa och förmåga.

Uppgifter

 • TRÄNINGSPROGRAM

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Idrott åk 7-9 år 7

Röra sig i lek, spel och idrott på en årskursanpassad nivå.
Du varierar och anpassar dina rörelser på ett i huvudsak fungerande sätt till någon av aktiviteterna.
Du varierar och anpassar dina rörelser på ett i huvudsak fungerande sätt till aktiviteterna.
Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteterna.
Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteterna.
Röra sig i dans, rörelse- och träningsprogram till musik på en årskursanpassad nivå.
Du anpassar dina rörelser i huvudsak fungerande till någon av aktiviteterna.
Du anpassar dina rörelser till viss del efter takt och rytm och sammanhang.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
Du anpassar dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Planera fysiska aktiviteter på en årskursanpassad nivå
Du sätter upp ett mål eller planerar din fysiska aktivitet.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp ett mål och planera din fysiska aktivitet för att nå målet.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp ett mål och planera din fysiska aktivitet för att nå målet.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp ett mål och planera din fysiska aktivitet för att nå målet.
Utvärdera aktiviteter utifrån:
- hälsa - rörelse - livsstil på årskursanpassad nivå.
Du för enkla resonemang om aktiviteten.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om aktiviteten.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om aktiviteten.
Du för väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang om aktiviteten.
Orientera i okända miljöer på årskursanpassad nivå
Du orienterar med säkerhet i kända miljöer.
Du orienterar med viss säkerhet i okända miljöer.
Du orienterar med relativt god säkerhet i okända miljöer.
Du orienterar med god säkerhet i okända miljöer.
Planera och genomföra friluftsaktiviteter på årskursanpassad nivå.
Du planerar och genomför friluftsliv utan anpassning till olika förhållanden.
Du planerar och genomför friluftsliv med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du planerar och genomför friluftsliv med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du planerar och genomför friluftsliv med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet på årskursanpassad nivå
Du ger enkla beskrivningar av hur man förebygger risker.
Du förebygger på ett i huvudsak fungerande sätt skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker.
Du förebygger på ett relativt väl fungerande sätt skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker.
Du förebygger på ett väl fungerande sätt skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker.
Hantera nödsituationer på land och vid vatten på årskursanpassad nivå:
Du kan med handledning hantera nödsituationer.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Simkunnighet:
Du simmar 200 meter.
Du simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.