👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri: år 9

Skapad 2017-12-10 18:15 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbetsområde där vi lär oss känna igen rymdgeometriska kroppar och beräkna volym på dem. Vi räknar också med begränsningsarea och likformighet.
Grundskola 9 Matematik
Arkimedes skrev något på sin gravsten för 2500 år sedan.

Volym - hemma säger de hela tiden att jag ska sänka volymen men i skolan ska jag kunna räkna ut volymen. Hur ska vi ha det egentligen?

Köpa en kubikdecimeter mjölk?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Ur centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar
Arbeta med praktisk matte
Matematiska diskussioner

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” (Kap 1 s. 9). "Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande."( kap 1 s.9).

Under temat geometri kommer vi att arbeta för att du ska lära dig:
- förstå vad volym är
- känna igen och namnge rymdgeometriska kroppar
- volymenheter
- beräkna volym
- beräkna area av en begränsningsyta
- förstå och räkna med area- och volymskala
- förstå och räkna med likformighet

Matematiska begrepp: sträcka, yta, kropp, dimension, basyta, sidoyta, prisma, rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid, klot, prefix, begränsningsyta, skala, likformighet.

Eleverna får även träna sina förmågor att:
- Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (Kap 2 s. 15)
- Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (Kap. 2 sid. 15)
- Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (Kap 2 s.14)

 

Visa vad du lärt dig:

 1. Genom diskussioner under matematiklektionerna
 2. Skriftligt prov

Tidsram:

Arbetsområdet kommer att pågå i ca. 5- 6 veckor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9