👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i världen; Barnkonventionen

Skapad 2017-12-11 09:33 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Barnkonventionen
Grundsärskola 6 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Alla barn har rätt till att få må bra, att få växa upp i trygga, kärleksfulla hem, att få gå i skolan etc. Men ser verkligheten ut så? Vad innebär mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och FN? Detta ska vi tillsammans ta reda på.

Innehåll

Elevdel

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • förklara varför regler och rättigheter behövs
 • jämföra olikheter hur barn lever i olika delar av världen
 • tala om vad du behöver för att må bra
 • ge exempel på barns olika rättigheter
 • kunna välja en del ur Barnkonventionen som du kan beskriva i text och/eller bild. Du kommer att använda dig av digitala hjälpmedel när du skriver och vid behov använda Symwriter som stöd.  

Konkreta mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förklara varför familjer eller barn kan tvingas flytta från sitt hemland
 • förklara varför barnkonventionen är viktig och bra för dig
 • förklara varför regler och rättigheter kan behövas
 • jämföra hur barn lever i olika delar av världen
 • visa vad barn behöver för att må bra och utvecklas
 • beskriva vad barnkonventionen är och ge några exempel från den muntligt och i skrift.

Undervisning

Vi kommer att

 •  göra en tankekarta tillsammans
 • samtala om och jämföra barns olika levnadsvillkor
 • prata om följande begrepp: levnadsvillkor, konvention, rättigheter, FN
 • läsa faktatexter och berättelser om barns rättigheter
 • se filmer om barns olika levnadsvillkor
 • göra en egen bok om Barnkonventionen

 

 

 

Uppgifter

 • Vi ska tillsammans arbeta med barns olika levnadsvillkor, barnkonventionen samt FN

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  4-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  4-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  4-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  4-6
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9