Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text, år 8

Skapad 2017-12-11 10:58 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi ska nu under några veckor arbeta med argumenterande text. Yttrandefrihet är en demokratisk rättighet som vi ska vara rädda om. Därför är det viktigt att träna på att säga sin åsikt.

Innehåll

Argumenterande text

 

I Sverige har vi tryckfrihet, alla får framföra sina åsikter i t ex insändare och debattartiklar. När man framför sina åsikter använder man argument. Det är förklaringar och bevis för att man har rätt. Motargument är det som motståndaren använder för att säga emot och bevis att denne har rätt.

Din åsikt kallas för tes, t ex "Förbjud barnäktenskap". För att förklara och bevisa varför man ska förbjuda barnäktenskap, varför det är dåligt, använder du dina argument. 

Innan du börjar att skriva din argumenterande text ska du:

· Samla argument som stöder din tes, din åsikt

· Välj ut de tre bästa argumenten

· Tänk ut ett motargument och hur du ska bemöta det

 

Diposition:

Inledning: Problembeskrivning. Inled med en bakgrundsbeskrivning. Vilka är orsakerna till problemet? Hur ar det uppstått? Varför är ditt problem viktigt? Väck läsarens intresse!  

Huvudtext: Tala klart och tydligt om vad du vill ändra på och varför. Här ger du läsaren dina åsikter. Ta ställning för eller emot. Hur är du själv berörd av problemet? Har du egna erfarenheter av det? Vad tror du händer om det inte blir någon ändring på probelemet? Försök att påverka läsaren!

Motargument: Här beskriver du motståndarens åsikt. Visa förståelse. Inga personangrepp!

Argument mot motargument: Här ska du försvara din åsikt och övertyga läsaren om att dina argument håller! De måste styrkas av fakta och resonemang. Denna del av texten ska vara helt objektiv, alltså inte dina personliga åsikter. Vilka fakta finns? Ifrågasätt din motståndare med bevis i form av statistik, expertis, media osv. Glöm inte att ange källan till dina referenser. Det betyder att du ska skriva ner dina källor i slutet av texten.

Avslutning: Här sammanfattar du dina argument och drar slutsatser. Nu får du lov att synas med dina egna åsikter och ge förslag på en lösning på problemet.

Ämnet för din argumenterande text är mänskliga rättigheter. Du får en mer detaljerad beskrivning på uppgiften av mig på lektionen. 

Inlämning senast fredag 10 maj, v 19

Matriser

SvA
SVA, grundmatris

E
C
A
Skriva texter och berättande texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Samtala & diskutera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnes-relaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardags-relaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: